Jubileusz gen. bryg. w st. spocz. Stefana „Starby” Bałuka - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Jubileusz gen. bryg. w st. spocz. Stefana „Starby” Bałuka

We wtorek, 20 stycznia br., szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Aleksander Szczygło spotkał się z obchodzącym jubileusz 95-lecia urodzin gen. bryg. w st. spocz. Stefanem „Starbą” Bałukiem.

Dziękując za dotychczasową działalność propagującą historię oraz dokonania „Cichociemnych” minister Szczygło życzył gen. Bałukowi długich lat w zdrowiu i pomyślności. Szef BBN przekazał również jubilatowi okolicznościowy list gratulacyjny wystosowany przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.

*    *    *

Stefan Klemens Bałuk (ps. Starba, Kubuś) urodził się 15 stycznia 1914 r. w Warszawie. Jest absolwentem Szkoły Nauk Politycznych w Warszawie.

W czasie II wojny światowej zgłosił się ochotniczo do Wojska Polskiego – 9. Batalionu Pancernego w Lublinie. Po zakończeniu walk próbował przedostać się na Zachód, dwukrotnie został wówczas aresztowany przez sowietów. Po ucieczce z niewoli i przedostaniu się na Węgry 20 grudnia 1939 r. udało mu się wreszcie dotrzeć do Francji

Służył w 10. Brygadzie Kawalerii Pancernej płk. Maczka. W 1942 r. zgłosił się na szkolenie wywiadowczo – dywersyjne cichociemnych w szkole wywiadu w Glasgow, które ukończył w stopniu podporucznika.

W kwietniu 1944 r. został przerzucony z bazy we Włoszech do Polski. Podjął w konspiracji służbę w Wydziale Legalizacji Komendy Głównej Armii Krajowej, dowodzonym przez Stanisława Jankowskiego „Agatona”. Komórka ta zajmowała się m.in. podrabianiem dokumentów i działaniami wywiadowczymi. Bałuk wykonał m.in. dokumentację fotograficzną niemieckich umocnień w Warszawie.

W Powstaniu Warszawskim walczył w plutonie „Agaton”. Przeprawiał się kanałami z meldunkami bojowymi gen. „Bora” do poszczególnych dzielnic walczącej Warszawy. W nocy z 13 na 14 sierpnia 1944 r. przedarł się wraz z patrolem przez pozycje niemieckie z Dworca Gdańskiego na Żoliborz dostarczając rozkazy oraz kwarce do radiostacji.

Po zakończeniu działań wojennych działał w antykomunistycznym ruchu oporu, zajmując się tworzeniem dokumentów, jako kierownik Wydziału „Agaton 2”. 1 listopada 1945 r. został aresztowany przez siły bezpieczeństwa, a następnie skazany na dwa lata więzienia za działalność w Armii Krajowej. Zwolniono go na mocy amnestii z 1947 r.

Po wyjściu z więzienia Stefan Bałuk pracował jako fotografik oraz aktywnie angażował w działalność kombatancką.

Odznaczony Orderem Virtuti Militari V klasy, dwukrotnie Krzyżem Walecznych, Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą, Komandorskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Krzyżem Armii Krajowej, Warszawskim Krzyżem Powstańczym.

W stanie spoczynku awansował na kolejne stopnie wojskowe, m.in. w 1999 r. na podpułkownika rezerwy, a 10 listopada 2006 na stopień generała brygady w stanie spoczynku.

 

List gratulacyjny Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego

 • fot. BBN
  fot. BBN
 • fot. BBN
  fot. BBN
 • fot. BBN
  fot. BBN
 • fot. BBN
  fot. BBN