Nominacja Szefa Sztabu Generalnego - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Nominacja Szefa Sztabu Generalnego

W piątek, 6 marca br., Prezydent Lech Kaczyński, mianował generała Franciszka Gągora po raz drugi na stanowisko Szefa Sztabu Generalnego WP.

Prezydent Lech Kaczyński wręczając nominację generałowi Gągorowi, podkreślił jego fachowość i kompetencję. Lech Kaczyński gratulując nominacji zaznaczył, że w okresie gdy generał pełnił swoje obowiązki jako szef sztabu, doszło do rozwoju sił zbrojnych.

Odbierając nominację generał Gągor powiedział, iż „decyzję Prezydenta traktuje jako olbrzymi kredyt zaufania”. „W moim działaniu będę się kierował wyłącznie dobrem ojczyzny i sił zbrojnych” – dodał szef sztabu.

Generał Franciszek Gągor został wyznaczony już po raz drugi na stanowisko Szefa Sztabu WP. Początkowo uroczystość mianowania miała się odbyć 27 lutego br. Jednak brak kontrasygnaty premiera pod wnioskiem uniemożliwił utrzymanie tego terminu.
 

*    *    *

Generał dr Franciszek Gągor urodził się 9 września 1951 r. w Koniuszowej k. Nowego Sącza. W 1973 r. ukończył Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu. Jest także absolwentem Wydziału Filologii Angielskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1983 r.). W 1988 r. doktoryzował się z nauk wojskowych w Akademii Obrony Narodowej w Rembertowie. W 2001 r. ukończył studia w Akademii Obrony NATO w Rzymie, a rok później z wyróżnieniem Podyplomowe Studia Strategiczno-Operacyjne na Uniwersytecie Obrony w Waszyngtonie.
W latach 1973-1978 zajmował stanowiska dowódcze i sztabowe w 2. Pułku Czołgów 10. Dywizji Pancernej w Opolu. W międzyczasie był oficerem operacyjnym w misjach UNEF i UNDOF. W latach 1978-1988 służył jako starszy wykładowca w szkole oficerskiej we Wrocławiu. Był odpowiedzialny m. in. za szkolenie polskich kontyngentów, wyznaczonych do udziału w operacjach pokojowych. W tym okresie brał również czynny udział w misji ONZ UNDOF (1980/1981, 1985/1986). W latach 1988-1990 pełnił obowiązki Zastępcy Szefa Logistyki w Kwaterze Głównej w misji UNDOF. W roku 1988 rozpoczął służbę w Głównym Zarządzie Szkolenia Bojowego, a następnie w Zarządzie Wojskowych Spraw Zagranicznych SG WP. Jako Szef Oddziału Operacji Pokojowych był bezpośrednio odpowiedzialny za przygotowanie, nadzór i koordynację działań polskich jednostek wypełniających zadania poza granicami kraju.
W 1991 r. był Zastępcą Dowódcy PKW w operacji ,,Pustynna Burza”, a w latach 1991-1992 - Zastępcą Dowódcy sektora misji UNIKOM. W roku 1994 został Dyrektorem Biura Kontroli Zbrojeń i Misji Międzynarodowych. W latach 1996-1999 pełnił obowiązki Dyrektora Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych MON. W tym czasie reprezentował resort obrony RP w międzynarodowych rokowaniach dotyczących kontroli zbrojeń, rozbrojenia i środków budowy zaufania oraz był odpowiedzialny za przygotowanie i koordynację działań SZ RP w Programie PfP oraz PARP. Jednocześnie był jednym z głównych przedstawicieli zespołu przygotowującego polską akcesję do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Odpowiadał m. in. za udział Polski w procesie planowania obronnego NATO. W 1997 roku został awansowany do stopnia generała brygady, a w 1999 r. objął obowiązki Szefa Generalnego Zarządu Operacyjnego SG WP.
W latach 2003-2006 gen. Gągor poszerzał swoje doświadczenie międzynarodowe pełniąc najwyższe stanowiska dowódcze i kierownicze w operacjach pokojowych ONZ oraz instytucjach NATO i UE. Był między innymi:
• Dowódcą misji UNIKOM w Iraku / Asystentem Sekretarza Generalnego ONZ -2003 r.;
• Dowódcą misji UNDOF na Wzgórzach Golan / Asystentem Sekretarza Generalnego ONZ – 2003/2004;
• Polskim Przedstawicielem Wojskowym przy Komitetach Wojskowych NATO i UE w Brukseli - 2004/2006.
W dniu 27 lutego 2006 r. został awansowany przez Prezydenta RP do stopnia generała broni i powołany na stanowisko Szefa Sztabu Generalnego WP.
3 maja 2006 r. został awansowany do stopnia generała.
Za wzorową służbę uhonorowany został m.in. Krzyżami Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotym Krzyżem Zasługi, odznaczeniami resortowymi i wieloma odznaczeniami innych państw.
Gen. Gągor jest autorem licznych publikacji dotyczących współpracy wojskowej, wojskowych spraw zagranicznych, modernizacji i rozwoju SZ. Włada językiem angielskim, francuskim i rosyjskim.
Interesuje się historią, literaturą angielską oraz problematyką operacji kryzysowych, tenisem ziemnym, siatkówką, narciarstwem.
Jest żonaty i ma dwoje dzieci.

Źródło: Serwis internetowy Sztabu Generalnego WP
(http://www.sgwp.wp.mil.pl)

Fot. Mariusz Kubik 

 • fot. KPRP
  fot. KPRP
 • fot. KPRP
  fot. KPRP
 • fot. KPRP
  fot. KPRP
 • fot. KPRP
  fot. KPRP