Szef BBN spotkał się z ze słuchaczami amerykańskiego Air War College - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Szef BBN spotkał się z ze słuchaczami amerykańskiego Air War College

W środę, 11 marca br., szef BBN minister Aleksander Szczygło spotkał się ze słuchaczami Air War College (AWC) – najważniejszej amerykańskiej uczelni, kształcącej oficerów na potrzeby sił powietrznych USA.

Wizyty słuchaczy AWC realizowane są w Polsce od ponad 14 lat. Każdego roku grupa około 20 studentów w stopniu podpułkownika, pułkownika lub ich odpowiedników cywilnych, po jednorocznych studiach odbywa podróż studyjną w wybrany region świata. Celem wizyty w naszym kraju jest zapoznanie się z polskim dziedzictwem kulturowym, życiem politycznym oraz zagadnieniami gospodarczymi.
Podczas spotkania w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, przedstawiciele AWC zostali przez ministra Aleksandra Szczygło zapoznani ze strukturą i usytuowaniem Biura w systemie organów państwa, jak również z jego zadaniami realizowanymi na potrzeby Prezydenta RP w zakresie wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa oraz zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi RP.
W trakcie rozmowy z szefem BBN przedmiotem szczególnego zainteresowania studentów AWC były zagadnienia związane m.in. z: kontaktami zagranicznymi i współpracą międzynarodową BBN, budową w Polsce elementów amerykańskiej tarczy antyrakietowej – minister podkreślił, że Polska jest zainteresowana szybką realizacją podpisanych umów, związanych z umieszczeniem w naszym kraju rakiet przechwytujących systemu obrony przeciwrakietowej, jak również dotyczących stacjonowania baterii rakiet Patriot, co stanowiło będzie dla nas gwarancję ostatecznego wyjścia spod strefy wpływów rosyjskich. Ponadto studenci interesowali się możliwościami i deklaracjami w zakresie pogłębienia bilateralnej współpracy wojskowej Polski i Stanów Zjednoczonych, polskim stanowiskiem odnośnie planów wznowienia pogłębionego dialogu pomiędzy USA a Rosją, skutkami światowego kryzysu gospodarczego odczuwalnymi w Polsce, a także polską oceną oddziaływania Rosji na część państw w Europie.
Podczas spotkania minister Aleksander Szczygło zwrócił uwagę na praktyczny wymiar współpracy militarnej pomiędzy Polską i Stanami Zjednoczonymi, której najlepszym przykładem jest współdziałanie kontyngentów obydwu krajów w trakcie misji wojskowych. Dotyczy to zarówno zakończonej, ponad pięcioletniej kooperacji w Iraku, jak i kontynuowanych wspólnie operacji, w tym przede wszystkim współdziałania w ramach sił ISAF w Afganistanie. Szef BBN podkreślił, że uczestnictwo w tych misjach to niezwykle ważne doświadczenie dla polskich sił zbrojnych, które dzięki temu mają możliwość realnej weryfikacji własnych zdolności bojowych.
Przedstawiciele AWC zostali także zapoznani z polskimi priorytetami w zakresie przyszłej strategii i zadań Sojuszu Północnoatlantyckiego, do których należy przede wszystkim jasne potwierdzenie gwarancji obrony kolektywnej, wynikające z art. 5 Traktatu Waszyngtońskiego, jak również zachowanie równości państw członkowskich, zarówno pod względem przynależnych z tytułu członkostwa praw, jak i wynikających z niego zadań i zobowiązań.

  • fot. BBN
    fot. BBN
  • fot. BBN
    fot. BBN
  • fot. BBN
    fot. BBN