Propozycja szefa BBN ministra Aleksandra Szczygło dotycząca zwiększenia PKW w Afganistanie - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Propozycja szefa BBN ministra Aleksandra Szczygło dotycząca zwiększenia PKW w Afganistanie

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego minister Aleksander Szczygło przedstawił ministrowi obrony narodowej Bogdanowi Klichowi propozycję dotyczącą zwiększenia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie. Argumenty szefa BBN znalazły się w liście wysłanym do ministra obrony narodowej w dniu 26 lutego br.

„W trosce o bezpieczeństwo żołnierzy PKW zagrożone niestabilną sytuacją w Afganistanie, w tym również w prowincji Ghazni, za bezpieczeństwo w której ponosimy odpowiedzialność, zwracam się do Pana Ministra z sugestią o ponowne rozważenie możliwości zwiększenia liczebności polskiego kontyngentu w misji ISAF.” – napisał minister A. Szczygło, zaniepokojony planami oszczędności w budżecie MON, które utrudniały funkcjonowanie kontyngentów wojskowych.
List do ministra Bogdana Klicha powstał po analizie informacji uzyskiwanych m.in. podczas cotygodniowych telekonferencji z dowódcą kontyngentu w Afganistanie, odbywających się w Dowództwie Operacyjnym SZ RP, w których uczestniczy przedstawiciel BBN. Wynika z nich, że potencjalna wiosenna ofensywa rebeliantów stanowić może poważne niebezpieczeństwo dla żołnierzy polskiego kontyngentu.
Należy też pamiętać, że Polacy wzięli na siebie dodatkowe zadania, m.in. związane z ochroną lotniska w Kabulu, czy zapewnieniem bezpieczeństwa podczas przygotowań i przeprowadzenia wyborów prezydenckich. Ich prawidłowe wykonywanie nie będzie możliwe przy obecnym stanie osobowym PKW. Sytuacja ta może więc odbić się negatywnie na poziomie bezpieczeństwa naszych żołnierzy, które nie może ucierpieć z powodu trudnej sytuacji finansowej resortu obrony narodowej.
„Wobec opisanej powyżej sytuacji, w moim przekonaniu, konieczne jest stworzenie w ramach Polskich Sił Zadaniowych większej liczby zespołów o charakterze bojowym, których jednocześnie nie można pozbawiać szeroko rozumianego zabezpieczenia. Warunkuje to potrzebę wzmocnienia potencjału ilościowego całego kontyngentu. Wzmocnienie to byłoby zasadne tym bardziej, że Stany Zjednoczone, same zwiększając liczebność swoich sił w ramach misji ISAF o ok. 17 tys. żołnierzy, oczekują od swoich NATO-wskich sojuszników podobnego kierunku działania. Jego realizacja pozwoliłaby na wprowadzenie skuteczniejszej, sprawdzonej wcześniej w Iraku, taktyki walki z rebeliantami i przeciwdziałania ich ofensywie.” – napisał minister A. Szczygło.
Nie można dopuścić do sytuacji, do jakiej doszło w Iraku na początku 2007 r. Wtedy zbyt mały komponent bojowy PKW oraz brak działań aktywnych doprowadziły do znacznego zwiększenia ataków na polskich żołnierzy. Zmieniło się to dopiero, gdy kontyngent został wzmocniony przez pododdziały bojowe, a Polacy rozpoczęli wykonywanie bardziej ofensywnych działań. Przejęcie inicjatywy w walce zwiększa bowiem bezpieczeństwo żołnierzy.
„Pozytywne odniesienie się do realizacji mojej propozycji leżałoby w interesie Polski, dając szansę na umocnienie jej wizerunku, jako wiarygodnego państwa członkowskiego NATO, jak również w interesie Sił Zbrojnych RP i żołnierzy, których bezpieczeństwo jest przedmiotem troski Prezydenta RP – Zwierzchnika Sił Zbrojnych.” – zakończył minister Aleksander Szczygło.
 

 

  • fot. DO SZRP
    fot. DO SZRP