BBN oczekuje na dokument dotyczący głównych kierunków rozwoju Sił Zbrojnych RP - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

BBN oczekuje na dokument dotyczący głównych kierunków rozwoju Sił Zbrojnych RP

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego minister Aleksander Szczygło wykonując kompetencje wynikające z art. 11 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wystąpił do ministra obrony narodowej Bogdana Klicha z prośbą o przekazanie do BBN projektu dokumentu dotyczącego głównych kierunków rozwoju Sił Zbrojnych RP oraz ich przygotowań do obrony państwa.

Projekt ten jest niezbędny, aby Prezydent RP, Zwierzchnik Sił Zbrojnych RP Lech Kaczyński, mógł określić - na wniosek ministra obrony narodowej - główne kierunki rozwoju Sił Zbrojnych RP oraz ich przygotowań do obrony państwa. Wynika to z art. 5 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP.
Z art. 2 i 4 ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych RP wynika, iż dopiero po określeniu przez Prezydenta RP głównych kierunków rozwoju Sił Zbrojnych RP oraz ich przygotowań do obrony państwa Rada Ministrów określa szczegółowe kierunki przebudowy oraz modernizacji Sił Zbrojnych RP na kolejny okres planistyczny. Po ich określeniu MON może rozpocząć prace nad „Programem rozwoju Sił Zbrojnych RP na lata 2009 – 2018”.


Rzecznik Prasowy
Jarosław Rybak 

  • fot. BBN
    fot. BBN
  • fot. BBN
    fot. BBN