Odszedł profesor Paweł Wieczorkiewicz - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Odszedł profesor Paweł Wieczorkiewicz

Jeden z najwybitniejszych znawców dziejów najnowszych, historyk, sowietolog i marynista. Absolwent liceum im. Mikołaja Reya w Warszawie i Instytutu Historii UW. Uczeń profesora Ludwika Bazylowa, autor fundamentalnych prac dla polskiej historiografii, m.in.: dwutomowej Historii wojen morskich, Polityki zagranicznej II Rzeczypospolitej na tle sytuacji europejskiej w latach 1918-1939, Kampanii 1939 roku czy Łańcucha śmierci: czystka w Armii Czerwonej 1937-1939. Był członkiem Rady Wydziału Historycznego UW, Rady Naukowej Polonicum UW oraz Senatu i Rady Naukowej Wydziału Historycznego Akademii Humanistycznej w Pułtusku. Doskonały dydaktyk i wychowawca młodzieży akademickiej. Promotor wielu prac magisterskich i doktoranckich. Współpracował z Biurem Bezpieczeństwa Narodowego, opiniował m.in. prezydencki projekt ustawy o Korpusie Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej.

Miał 61 lat, przez ostatnie lata zmagał się z ciężką chorobą. Mimo cierpień nie poddawał się, do ostatnich chwil zachowywał aktywność zawodową i społeczną. Polska nauka poniosła ogromną stratę.