Uroczystości z okazji 218. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Uroczystości z okazji 218. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

W czasie obchodów w Sali Senatorskiej Zamku Królewskiego odbyła się ceremonia wręczenia odznaczeń państwowych i nominacji generalskich. Awans otrzymało siedmiu oficerów Wojska Polskiego. Prezydent RP Lech Kaczyński odznaczył też orderami Krzyża Wojskowego i Krzyżami Zasługi oraz Gwiazdami Iraku i Gwiazdami Afganistanu żołnierzy i oficerów służących w Polskich Kontyngentach Wojskowych w Iraku i Afganistanie. Prezydent RP odznaczył Orderem Orła Białego - najwyższym odznaczeniem państwowym Jana Olszewskiego - byłego premiera RP, adwokata i obrońcę w wielu procesach politycznych w czasach PRL.

W swoim wystąpieniu Prezydent RP Lech Kaczyński podkreślił, iż obchodzimy dzisiaj kolejną rocznicę tego, co naszej Ojczyźnie przynosi wyjątkową chlubę – rocznicę przyjęcia uchwały rządowej 3 maja 1791 r. Zaznaczył, że obchodzimy ją jako jedno z naszych Świąt Narodowych i w ten szczególny dzień odznaczamy tych, którzy w różny sposób przysłużyli się Polsce. W tym kontekście Lech Kaczyński wymienił wyróżnionych uczestników wojny obronnej 1939 r. i walki z okupantami w latach II wojny światowej, działaczy pokojowej opozycji antykomunistycznej, a także ludzi nauki kultury oraz sportu. W opinii Prezydenta to właśnie praca dużej części z nich pozwoliła wytworzyć elity, które następnie budowały wolną Polskę. - Niestety III RP często opóźniła się jeśli chodzi o pamięć o tych, którzy ją tworzyli – powiedział Lech Kaczyński

Prezydent zaznaczył również, że Polska pamięta także o żołnierzach Sił Zbrojnych uczestniczących w misjach pokojowych w Iraku i Afganistanie. Jak podkreślił, ich udział w tego typu operacjach ma niezwykle istotny charakter ze względu na budowanie pozycji Polski w świecie oraz wiąże z naszym systemem wartości, naszym poczuciem solidarności międzynarodowej i naszej odpowiedzialności za walkę z terroryzmem.

Mówiąc o adwokatach broniących w latach PRL-u działaczy opozycji Lech Kaczyński zwrócił również uwagę na fakt, iż wśród odznaczonych po raz pierwszy znalazła się większa grupa tych ludzi. Zaznaczył, iż ludzie ci którzy mogli cieszyć się życiem spokojnym i dostatnim, ale wybrali drogę ograniczeń, ryzyka oraz braku stabilizacji materialnej.
W tym kontekście Prezydent wymienił Jana Olszewskiego – człowieka, który, jak podkreślił, ponad pół wieku swojego życia poświęcił walce o wolną Polskę. Lech Kaczyński zaznaczył, że dzięki ich  szczególnej roli udało się zmniejszyć wyroki lub nawet wybronić od zarzutów wielu opozycjonistów. – Wasza działalność była bardzo ważna – serdecznie dziękuję – zakończył swoje wystąpienie Prezydent RP.

 

Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski odznaczeni zostali m.in.: Walery Choroszewski - żołnierz Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, minister informacji w ostatnim rządzie na uchodźstwie, a także Wiesława Śmiechowska - represjonowana i więziona przez komunistów córka Antoniego Pajdak, sądzonego w procesie szesnastu oraz Jerzy Śmiechowski - żołnierz NSZ i AK, uczestnik powstania warszawskiego, represjonowany w czasach PRL.
Odznaczenie to otrzymali także: Maksymilian Ciężki - dowódca biura szyfrów polskiego wywiadu, który brał udział w pracach nad złamaniem kodu Enigmy oraz pośmiertnie ks. Roman Kotlarz - kapłan represjonowany przez reżim komunistyczny jako "radomski bandyta", zmarły w 1976 r. w niewyjaśnionych okolicznościach.
Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski otrzymali m.in. Jacek Sauk - działacz "Solidarności", współzałożyciel niezależnego wydawnictwa "Okno" i Jan Pietrzak - satyryk i aktor, autor pieśni "Żeby Polska była Polską".
Prezydent odznaczył także adwokatów stanu wojennego. Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski otrzymały m.in. Zofia Adamowicz, Anna Bogucka-Skoworońska i Anna Kurska, zaś Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski - Edward Rzepka i Stefan Śnieżko.
Wśród odznaczonych znaleźli się też piosenkarka Edyta Geppert, muzyk Stanisław Soyka, a także biegaczka narciarska, mistrzyni świata, zdobywczyni Pucharu Świata i medalistka olimpijska Justyna Kowalczyk.
Na podstawie art. 134 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 76 ust. 4 Ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, postanowieniem prezydenta RP mianowani zostali:
do stopnia admirała floty:
wiceadmirał Tomasz Mathea
 
do stopnia generała dywizji:
generał brygady Mieczysław Gocuł
generał brygady Romuald Ratajczak
 
do stopnia wiceadmirała:
kontradmirał Waldemar Głuszko
 
do stopnia generała brygady:
pułkownik Grzegorz Sodolski
 
do stopnia kontradmirała:
komandor Marian Jan Ambroziak
komandor Krzysztof Teryfter.


Prezydent RP Lech Kaczyński Krzyżem Komandorskim Orderu Krzyża Wojskowego za umiejętne i skuteczne dowodzenie jednostką bojową podczas użycia sił RP poza granicami państwa w czasie pokoju odznaczył ppłk. Mariusza Pawluka. Kpt. Grzegorz Seweryn Kaliciak dostał to samo odznaczenie za śmiały czyn bojowy oraz osobiste męstwo wykazane w czasie akcji bojowej.
Za dokonane w czasie służby czyny przynoszące szczególną korzyść armii, a wykraczające poza zwykły obowiązek odznaczeni zostali: Wojskowym Krzyżem Zasługi - płk Andrzej Czupryński, ppłk Wojciech Gunia i ks. płk Sławomir Żarski, zaś Lotniczym Krzyżem Zasługi - płk Eugeniusz Cieślak i mjr Roman Tomasz Graczyk.
Za nienaganną służbę w polskich kontyngentach wojskowych poza granicami państwa Gwiazdę Afganistanu otrzymali ks. ppłk Augustyn Andrzej Rosły, ks. ppłk Mariusz Śliwiński oraz Dominik Włodek. Gwiazdę Iraku otrzymali – gen. bryg. Janusz Grzegorz Kręcikij, ppłk Bogusław Nowak (służył w Iraku 43 miesiące, najdłużej z polskich żołnierzy, brał udział w zmianach III, IV, V, VII, IX, X), kpr. Adrian Cieśla, a także sierż. Elżbieta Maria Surma-Goska.
Oba powyższe odznaczenia otrzymał st. kpr. Albert Mendyka.

 

Po uroczystości wręczenia odznaczeń i nominacji generalskich w archikatedrze św. Jana została odprawiona uroczysta msza św. w intencji ojczyzny.


W południe na Placu Zamkowym w Warszawie rozpoczęły się uroczystości związane z 218. rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
W swoim przemówieniu Prezydent RP Lech Kaczyński powiedział: - Konstytucję można zmieniać, naprawiać, ulepszać, ale dzisiaj stoi ona ponad wszystkimi innymi źródłami prawa. (…) Dlaczego ta konstytucja ma takie znaczenie? Bo żyjemy w jednoczącej się Europie. Nie dalej jak trzy dni temu obchodziliśmy jubileusz - 5. rocznicę wejścia Polski do Unii Europejskiej. Unia to wspólny sukces jej członków. Przystąpienie do Unii to nasz polski sukces. Ale w tych warunkach rola polskiej konstytucji jest szczególna - to ona jest w Polsce najwyższym prawem.
Na Placu Zamkowym można było obejrzeć pokazy musztry paradnej oraz defiladę z udziałem pododdziałów Wojska Polskiego, Policji i Straży Granicznej, a także poddziałów rekonstrukcyjnych i pocztów sztandarowych.

 

Po zakończeniu uroczystości przed Zamkiem Królewskim w Warszawie uczestnicy przeszli na Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie delegacje złożyły wieńce na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza.

 

W centralnych uroczystościach z okazji Święta Narodowego 3 Maja uczestniczył m.in. Prezydent RP Lech Kaczyński, marszałkowie Sejmu i Senatu, premier Donald Tusk, szef Kancelarii Prezydenta RP Piotr Kownacki, minister obrony narodowej Bogdan Klich oraz szef BBN Aleksander Szczygło.

 

 • fot. BBN
  fot. BBN
 • fot. BBN
  fot. BBN
 • fot. BBN
  fot. BBN
 • fot. BBN
  fot. BBN
 • fot. BBN
  fot. BBN
 • fot. BBN
  fot. BBN
 • fot. BBN
  fot. BBN
 • fot. BBN
  fot. BBN
 • fot. BBN
  fot. BBN
 • fot. BBN
  fot. BBN
 • fot. BBN
  fot. BBN
 • fot. BBN
  fot. BBN
 • fot. BBN
  fot. BBN
 • fot. BBN
  fot. BBN
 • fot. BBN
  fot. BBN
 • fot. BBN
  fot. BBN
 • fot. BBN
  fot. BBN
 • fot. BBN
  fot. BBN
 • fot. BBN
  fot. BBN
 • fot. BBN
  fot. BBN
 • fot. BBN
  fot. BBN