Spotkanie poświęcone systemowi powiadamiania ratunkowego „112” - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Spotkanie poświęcone systemowi powiadamiania ratunkowego „112”

W środę, 6 maja 2009 r., w siedzibie BBN odbyło się spotkanie dotyczące systemu powiadamiania ratunkowego „112”. Rozmowy dotyczyły nowych rozwiązań wprowadzanych zapisami ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz niektórych innych ustaw, w myśl których odpowiedzialnymi za organizację Centrów Powiadamiania Ratunkowego (CPR) uczyniono komendantów wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej, działających w uzgodnieniu z wojewodami.

Wcześniejsza koncepcja systemu „112”, przygotowana przez poprzedni rząd w 2007 roku, została zarzucona. Zakładała ona powstanie szkieletowej sieci 16 centrów powiadamiania ratunkowego na poziomie województw (z możliwością ewentualnej dalszej rozbudowy), organizowanych przez wojewodów i bezpośrednio im podległych. Zgodnie z harmonogramem w 2008 roku miało powstać 5 CPR-ów (w woj. dolnośląskim, mazowieckim, małopolskim, pomorskim i wielkopolskim), a pełna rozbudowa sieci w pozostałych województwach miała być dokonana w 2009 roku.
Celem spotkania było zapoznanie się z postępami w realizacji nowej koncepcji systemu 112 oraz przybliżenie działań administracji państwowej w zakresie poprawy standardów teleinformatycznych, systemów wspomagania dowodzenia służb i koordynacji pomiędzy między Państwową Strażą Pożarną, Państwowym Ratownictwem Medycznym oraz Policją.
W spotkaniu uczestniczyli zastępca szefa BBN Witold Waszczykowski, prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Anna Streżyńska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Twardowski, zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Janusz Skulich oraz przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Aktualnie w UKE trwają zaawansowane prace nad „Platformą Lokalizacyjno-Informacyjną z Centralną Bazą Danych”. Jest ona częścią systemu identyfikacji miejsca i numeru telefonu publicznej sieci telefonicznej, z którego wykonywane jest zgłoszenie na numer 112. Jednocześnie na etapie konsultacji międzyresortowych jest projekt rozporządzenia w sprawie organizacji i funkcjonowania CPR-ów i wojewódzkich CPR-ów.
Dodatkowo uczestnicy spotkania zapewnili, że w reprezentowanych przez nich jednostkach nie przewiduje się oszczędności budżetowych, które miałyby wpływ na realizację projektowanego systemu „112”.
Biorący udział w rozmowach wyrazili akceptację dla zgłoszonego przez zastępcę szefa BBN Witolda Waszczykowskiego pomysłu organizowania kolejnych spotkań poświęconych omówieniu stanu realizacji systemu „112”.