Strategia RP w Afganistanie - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Strategia RP w Afganistanie

11 maja 2009 r. w BBN odbyło się seminarium eksperckie pt. „Strategia RP w Afganistanie”.

W spotkaniu otwartym przez Szefa Biura Aleksandra Szczygło udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Obrony Narodowej, Akademii Obrony Narodowej, Polskiego Instytutu Stosunków Międzynarodowych, Ośrodka Studiów Wschodnich i Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej oraz służb aktywnych w Afganistanie. Spostrzeżeniami z misji afgańskiej podzielił się m.in. gen. bryg. Grzegorz Buszka, dowódca III zmiany PKW Afganistan oraz przedstawiciele Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych RP.

Podczas seminarium poruszono kwestie uwarunkowań wewnętrznych stabilizacji Afganistanu, szczególnie w kontekście zbliżających się wyborów prezydenckich i do rad prowincji w sierpniu 2009 r. Omówiona została rola państw regionu w destabilizacji Afganistanu oraz zmiany w strategii NATO wobec tego kraju.
W trakcie spotkania zostało również omówione zaangażowanie Polski w operację stabilizacyjną, zarówno w obszarze militarnym, jak i cywilnym.