Współpraca BBN z Instytutem Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Współpraca BBN z Instytutem Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk

W piątek, 15 maja br., między Instytutem Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk (ISP PAN) a Biurem Bezpieczeństwa Narodowego została podpisana umowa o współpracy przy realizacji projektu badawczego „Strategia państwa w zakresie polityk gospodarczych dla zapewnienia bezpieczeństwa paliwowego (nafty i gazu) przy uwzględnieniu paliw alternatywnych”.

Ze strony BBN umowę podpisał minister Aleksander Szczygło, a ze strony Instytutu dyrektor ISP PAN, prof. dr hab. Wojciech Majerski.