Uroczystości poświęcone legendarnemu kpt. „Uskokowi” - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Uroczystości poświęcone legendarnemu kpt. „Uskokowi”

W niedzielę, 17 maja br., w Lubartowie uczczono 60. rocznicę śmierci legendarnego partyzanta lubelszczyzny, kapitana Zdzisława Brońskiego ps. „Uskok”. W obchodach udział wzięli parlamentarzyści z regionu lubelskiego, przedstawiciele instytucji centralnych oraz członkowie władz samorządów : wojewódzkiego, powiatowego i gminnego.

Uroczystości rozpoczęły się od Mszy św., w intencji Zdzisławawa Brońskiego w kościele oo. Kapucynów w Lubartowie. Po Mszy procesja złożona z orkiestry dętej z Bochni, pocztów sztandarowych, asysty wojskowej, grupy rekonstrukcyjnej, a także młodzieży z okolicznych szkół, zaproszonych gości  i mieszkańców udała się pod nowo postawiony pomnik „Uskoka” na cmentarzu parafialnym.
Pod pomnikiem głos zabrał Adam Broński, syn kpt. „Uskoka” oraz Zbigniew Kulesza, prezes Lubartowskiego Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. List od szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego odczytał reprezentujący tę instytucję płk Marek Paterek. Następnie odbyło się oficjalne odsłonięcie i poświęcenie pomnika, odczytany został Apel Poległych oraz oddano salwę honorową. Uroczystość zakończyła ceremonia złożenia wieńców pod obeliskiem.
Kolejna część obchodów odbyła się  w miejskim kinie, gdzie o podziemiu antykomunistycznym oraz o kpt. Brońskim opowiedział historyk IPN – Sławomir Poleszak, a swoimi wspomnieniami podzielili się także byli żołnierze kpt. „Uskoka” oraz inni weterani tzw. ,,drugiej konspiracji”.  Zebrani obejrzeli również film dokumentalny pt „Uskok” oraz wysłuchali pieśni patriotycznych w wykonaniu lubartowskiego chóru.