Odsłonięcie i poświęcenie Pomnika Katyńskiego w Chicago - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Odsłonięcie i poświęcenie Pomnika Katyńskiego w Chicago

W niedzielę, 17 maja br., w Niles-Chicago odsłonięto i poświecono Pomnik Katyński. W uroczystościach uczestniczył zastępca szefa BBN minister Witold Waszczykowski, który odczytał list od Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego skierowany do zgromadzonych na uroczystości.

,,...Musimy pamiętać o heroicznej postawie tych, którzy nie zawahali się złożyć najwyższej ofiary – z własnego życia, bowiem pamięć o nich współtworzy tożsamość odrodzonej suwerennej ojczyzny. (...) Jest dla mnie radością, iż chicagowska społeczność kultywuje narodowe tradycje i przekazuje z pokolenia na pokolenie wiedzę o losach Polaków w XX stuleciu. ...”

W uroczystościach uczestniczyli także: duchowieństwo polskich parafii, organizacje polonijne,  organizacje kombatanckie, polskie szkoły i harcerstwo.
 
Uroczystości odsłonięcia i poświęcenia Pomnika Katyńskiego rozpoczął patriotyczny koncert młodzieży szkolnej i artystów chicagowskich, w skład którego weszły między innymi: Zespół Muzyczny Kazimierza Oleksego oraz Polska Szkoła im. kard. Stefana Wyszyńskiego. Kolejną częścią uroczystości była msza św., której przewodniczył Prymas Polski ks. kard. Józef Glemp w asyście ks. bp. Tadeusza Jakubowskiego i  ks. bp. Tomasza Paprockiego oraz księży polskich parafii.
 
Aktu odsłonięcia i poświecenia Pomnika Katyńskiego dokonał Prymas Polski ks. kard. Józef Glemp.
 
 
List Prezydenta RP do uczestników uroczystości w Chicago