O „Żołnierzach Wyklętych” w Tarnowie - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

O „Żołnierzach Wyklętych” w Tarnowie

W dniach 15-16 maja 2009 r. pod hasłem „Wiosna nasza” w Tarnowie odbyły się imprezy poświęcone żołnierzom podziemia antykomunistycznego. Pierwszej edycji ogólnopolskiego turnieju gry karcianej „Żołnierze Wyklęci” towarzyszyły koncerty muzyczne, wykłady historyków oraz spotkania z weteranami i członkami grup rekonstrukcyjnych.

Nie była to pierwsza imprezą zorganizowana w tym mieście poświęcona podziemiu niepodległościowemu. Wcześniej odbywały się konferencje oraz prelekcje. Tym razem organizatorzy postanowili połączyć różne sfery przekazu wiedzy i wyjść poza ramy zwyczajnych wykładów.

W piątek odbył się koncert dwóch zespołów muzycznych, które zagrały w hołdzie żołnierzy podziemia niepodległościowego. Zagrali Dawid Hallmann oraz zespół Forteca - fenomen na polskiej scenie muzycznej łączący patriotyczny przekaz z ostrymi dźwiękami heavy metalu. Przed występami odczytano list szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Aleksandra Szczygło skierowany do uczestników imprezy.

Następny dzień zaczął się od prelekcji historyka z Instytutu Pamięci Narodowej. Wykład dotyczył przede wszystkim działalności Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Była też mowa o innych organizacjach, także młodzieżowych m.in. Międzymorzu czy Kole Militarnym USA.

Po prelekcji odbył się turniej gry "Żołnierze Wyklęci". Był to pierwszy turniej tej gry w Polsce. Zwycięzcą został Tomasz Szudrowicz z Rzeszowa. Otrzymał on nagrodę główną ufundowaną przez szefa BBN - "Atlas polskiego podziemia niepodległościowego w latach 1944-1956", a także inne nagrody podarowane przez partnerów imprezy. Upominkami zostali nagrodzeni wszyscy uczestnicy turnieju.

Trzecim elementem sobotniego programu było spotkanie z kombatantami. Win-owcy opowiedzieli zgromadzonym nie tylko o walce i akcjach zbrojnych czy torturach UB, ale również o bardzo ciężkim życiu weteranów podziemia niepodległościowego w okresie całego PRL-u.

Jedną z atrakcji imprezy była obecność podczas wszystkich punktów programu członków grupy rekonstrukcyjnej z Tarnowa, którzy odpowiednio ucharakteryzowani i uzbrojeni wprowadzali ducha tamtych czasów.

Wydarzenia zostały zorganizowane przez Pałac Młodzieży w Tarnowie i Towarzystwo Michała Archanioła. Patronatem honorowym objęły imprezę Biuro Bezpieczeństwa Narodowego oraz Instytut Pamięci Narodowej. Partnerami było również Centrum Animacji Społecznej HORYZONTY (wydawca gry), Narodowe Centrum Kultury, I Liceum Ogólnokształcące, tarnowski „Sokół” oraz lokalne organizacje kombatanckie.