Wizyta szefa BBN na platformie wiertniczej Petrobaltic - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Wizyta szefa BBN na platformie wiertniczej Petrobaltic

W piątek, 22 maja br., szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego minister Aleksander Szczygło udał się z wizytą na platformę wiertniczą Baltic Beta.

W czasie delegacji szef BBN spotkał się z władzami spółki Petrobaltic oraz prezesem Grupy Lotos. Rozmowy dotyczyły m.in. bezpieczeństwa energetycznego oraz ochrony infrastruktury krytycznej. Ponadto w czasie wizyty minister Aleksander Szczygło zwiedził platformę wiertniczą i spotkał się z jej pracownikami.

Przedsiębiorstwo Poszukiwań i Eksploatacji Złóż Ropy i Gazu „Petrobaltic” S.A. jest jedynym polskim przedsiębiorstwem górnictwa naftowego działającym na Morzu Bałtyckim. Ma wyłączną koncesję na poszukiwania i eksploatację złóż węglowodorów na polskim obszarze morskim obejmującym ok. 30 tys. km2.
 
Petrobaltic ma osiem koncesji na poszukiwanie i rozpoznanie kopalin. Obejmują one obszary o łącznej powierzchni 8 150 km2, położone głównie we wschodniej części polskiej wyłącznej strefy ekonomicznej Morza Bałtyckiego. (Jedna koncesja o powierzchni 924 km2 znajduje się w części zachodniej). Na terenie objętym tymi koncesjami znajdują się cztery złoża ropy naftowej oraz cztery złoża gazu ziemnego.
 
Platforma wiertnicza Baltic Beta, posadowiona na złożu B-3, stanowi centrum produkcyjne Petrobalticu. Ropa znajduje się tu na głębokości ok. 1 450 m pod dnem Morza Bałtyckiego. Wydobywa się ją dwunastoma otworami eksploatacyjnymi.
 • fot.BBN
  fot.BBN
 • Fot.BBN
  Fot.BBN
 • fot.BBN
  fot.BBN
 • fot.BBN
  fot.BBN
 • fot.BBN
  fot.BBN
 • fot.BBN
  fot.BBN
 • fot.BBN
  fot.BBN
 • fot.BBN
  fot.BBN
 • fot.BBN
  fot.BBN
 • fot.BBN
  fot.BBN
 • fot.BBN
  fot.BBN
 • fot.BBN
  fot.BBN
 • fot.Petrobaltic
  fot.Petrobaltic
 • fot.Petrobaltic
  fot.Petrobaltic
 • fot.Petrobaltic
  fot.Petrobaltic
 • fot.Petrobaltic
  fot.Petrobaltic
 • fot.Petrobaltic
  fot.Petrobaltic
 • fot.Petrobaltic
  fot.Petrobaltic
 • fot.BBN
  fot.BBN
 • fot.BBN
  fot.BBN
 • fot.BBN
  fot.BBN
 • fot.Petrobaltic
  fot.Petrobaltic
 • fot.Petrobaltic
  fot.Petrobaltic
 • fot.Petrobaltic
  fot.Petrobaltic