Święto Wojsk Specjalnych - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Święto Wojsk Specjalnych

W poniedziałek, 25 maja br., w Krakowie odbyły się uroczyste obchody święta Wojsk Specjalnych.

W czasie uroczystości w imieniu Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, Zwierzchnika Sił Zbrojnych list okolicznościowy odczytał płk Marek Paterek – przedstawiciel Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Podczas obchodów święta, minister obrony narodowej Bogdan Klich odznaczył żołnierzy Gwiazdami Iraku i Afganistanu, a dowódca Wojsk Specjalnych gen. dyw. Włodzimierz Potasiński wręczył wyróżnionym żołnierzom Odznaki Honorowe.

W intencji żołnierzy i pracowników cywilnych Wojsk Specjalnych mszę święta polową na terenie DWS odprawił ks. kardynał Stanisław Dziwisz, metropolita krakowski.

W uroczystościach wzięli udział m.in.: sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Paweł Graś, zastępca szefa Sztabu Generalnego WP gen. broni Mieczysław Stachowiak, dowódca Marynarki Wojennej wiceadm. Andrzej Karweta, biskup polowy WP gen. dyw. ks bp Tadeusz Płoski, a także dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej BBN Jarosław Rybak.


***

Dowództwo Wojsk Specjalnych (DWS) powstało w styczniu 2007 r. W tym samym roku, na mocy ustawy z 24 maja, stało się odrębnym Rodzajem Sił Zbrojnych. W odróżnieniu od pozostałych dowództw rodzajów sił, DWS nie przekazuje na czas działań bojowych poza granicami kraju podległych sobie jednostek Dowództwu Operacyjnemu. Jako jedyne może także zostać skierowane poza granice, by sprawować funkcje dowodzenia narodowymi operacjami specjalnymi, jak i operacjami NATO.

 

List okolicznościowy Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego