Spotkanie szefa BBN z przedstawicielami Klubu Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Spotkanie szefa BBN z przedstawicielami Klubu Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari

W środę, 27 maja br., szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego minister Aleksander Szczygło spotkał się z przedstawicielami Klubu Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari.

Spotkanie odbyło się w siedzibie Klubu mieszczącej się w Warszawie przy Al. Niepodległości 141. Udział w nim wzięli między innymi: prezes Zdzisław Piłatowicz, wiceprezesi Eugeniusz Guzek, płk Henryk Jackowski i ppłk Zbigniew Dębski, a także skarbnik Klubu ppłk Bolesław Siemiątkowski, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej kpt. Tadeusz Kamiński oraz Prezes Honorowy Zygmunt ,,Łoś” Łabędzki.

Spotkanie poświęcone było bieżącej działalności Klubu Kawalerów. Weterani zapoznali ministra z celami oraz zadaniami ich stowarzyzenia. W trakcie rozmów zwrócono uwagę na szczególna rolę, jaką obecnie ma do odegrania stowarzyszenie w kształtowaniu postaw obywatelskich w społeczeństwie.

Na zakończenie wizyty Zarząd Klubu wręczył ministrowi popiersie Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego oraz pismo okolicznościowe. 
 

 • fot. BBN
  fot. BBN
 • fot. BBN
  fot. BBN
 • fot. BBN
  fot. BBN
 • fot. BBN
  fot. BBN
 • fot. BBN
  fot. BBN
 • fot. BBN
  fot. BBN