Spotkanie szefa BBN z kierownictwem Straży Granicznej - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Spotkanie szefa BBN z kierownictwem Straży Granicznej

W czwartek, 28 maja br., szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Aleksander Szczygło spotkał się w siedzibie Biura z kierownictwem Straży Granicznej.

Ze strony Straży Granicznej w spotkaniu udział wzięli: Komendant Główny SG ppłk Leszek Elas oraz jego dwaj zastępcy - płk Marek Borkowski i ppłk Tomasz Pest. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, poza szefem Biura, reprezentowali przedstawiciele Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Celem spotkania było zaprezentowanie założeń wieloletniej koncepcji funkcjonowania SG na lata 2009 – 2015. Komendant Główny SG  zapoznał ministra z uzasadnieniem konieczności wprowadzenia zmian w strukturze organizacyjnej formacji oraz ich prognozowanym wpływem na realizację zadań powierzonych SG. W trakcie rozmów zwrócono uwagę na zmieniający się obecnie charakter działań Straży Granicznej, co jest naturalną konsekwencją wstąpienia Polski do Strefy Schengen. Poruszono także kwestię likwidacji i łączenia niektórych jednostek organizacyjnych Straży Granicznej na wewnętrznej granicy UE oraz potencjalnych skutków organizacyjnych, prawnych, społecznych i kadrowych, które, według zapewnień przedstawicieli SG, nie będą tak dolegliwe dla funkcjonariuszy i pracowników formacji, jak początkowo zakładano.