XVII Ogólnopolskie Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

XVII Ogólnopolskie Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK

W sobotę, 30 maja br., szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego minister Aleksander Szczygło uczestniczył w zakończeniu XVII Ogólnopolskich Mistrzostwach Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża.

Zawody rozgrywane były w Opolu. 16 drużyn reprezentujących każde województwo musiało udzielić pomocy poszkodowanym w ośmiu sytuacjach zainscenizowanych przez pozorantów (między innymi: upadek z konia, wypadek samochodowy) oraz rozwiązać test z wiedzy o PCK. Najlepsza okazała się drużyna z XV Liceum Ogólnokształcącego z Bydgoszczy, która reprezentowała województwo kujawsko-pomorskie. Szef BBN uhonorował zwycięski zespół pucharem oraz nagrodami rzeczowymi, a także wręczył kapitanom grup flagi państwowe wraz z gratulacyjnymi listami.

Po oficjalnej części uroczystości odbyło się spotkanie zaproszonych gości i zwycięskich drużyn, podczas którego wymieniono się wrażeniami na temat Mistrzostw oraz dyskutowano na tematy związane z bezpieczeństwem. Na zakończenie uroczystości organizatorzy przewidzieli poczęstunek. Przygotowano okazjonalny tort a, pierwszego, uroczystego, cięcia dokonał szef BBN.

Celem Ogólnopolskich Mistrzostw Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża jest wzmocnienie procesu edukacji młodzieży poprzez podniesienie poziomu wiedzy z zakresu zasad udzielania pierwszej pomocy oraz przeciwdziałanie występowaniu wypadków poprzez upowszechnianie zasad bezpieczeństwa i wykształcenie nawyków ich przestrzegania.
 
XVII Ogólnopolskie Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK odbyły się pod honorowym patronatem szefa BBN. W przedsięwzięciu ze strony BBN uczestniczył także Maciej Czulicki naczelnik w Departamencie Komunikacji Społecznej BBN.