Wakacyjne Staże Studenckie w BBN - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Wakacyjne Staże Studenckie w BBN

Wiosną 2010 roku Biuro Bezpieczeństwa Narodowego planuje rozpocząć III edycję Wakacyjnych Staży Studenckich (WSS). Program realizowany będzie, podobnie jak poprzednie edycje, pod patronatem honorowym Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego oraz pod merytoryczną opieką Akademii Obrony Narodowej (AON).

 
Oferta BBN skierowana jest do studentów pragnących pogłębić swoją wiedzę z zakresu stosunków międzynarodowych, spraw wewnętrznych, administracji, bezpieczeństwa narodowego oraz komunikacji społecznej. Program WSS stanowić ma dla młodego człowieka szansę zdobycia doświadczenia w instytucji zajmującej, w hierarchii urzędów administracyjnych w Polsce, miejsce szczególne.
 
W czasie miesięcznego stażu studenci mają niepowtarzalną szansę na poszerzenie swoich zainteresowań, zdobycie nowych doświadczeń i umiejętności w instytucji, która wykonuje zadania bezpośrednio dla Głowy Państwa. Ponadto, stażyści zapoznają się z funkcjonowaniem Biura Bezpieczeństwa Narodowego, uczestniczą w licznych spotkaniach służbowych w Biurze i poza nim, w konferencjach oraz seminariach, a także w posiedzeniach komisji sejmowych. Do ich obowiązków należy m.in. opracowanie analiz i notatek na tematy wyznaczone przez przedstawicieli departamentów.
 
Uczestnikami WSS mogą być studenci uczelni publicznych i niepublicznych, będący studentami przynajmniej trzeciego roku, a jednocześnie niemający ukończonego 26 roku życia. Ponadto, kandydaci powinni uzyskać nie niższą niż 4.0 średnią ocen ze wszystkich zaliczonych do tej pory semestrów oraz interesować się zagadnieniami z zakresu bezpieczeństwa narodowego. Studenci, którzy pozytywnie przejdą test wiedzy i uzyskają najwyższą liczbę punktów podczas rozmowy kwalifikacyjnej rozpoczną miesięczny staż w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego w wybranym przez siebie departamencie. Staże prowadzone są w lipcu, sierpniu i wrześniu.
 
Proces rekrutacyjny rozpocznie się wiosną 2010 roku, zapraszamy do regularnego odwiedzania naszej strony internetowej oraz subskrybowania newslettera, gdzie znajdą Państwo najświeższe informacje dotyczące m.in. III edycji Wakacyjnych Staży Studenckich.
 
W BBN osobami odpowiedzialnymi za organizację programu są Monika Biernat i Beata Perkowska (tel. (0-22) 695-18-77, e-mail: staze@bbn.gov.pl).
 
Zobacz więcej: II edycja WSS
 • Egzaminy
  Egzaminy
 • Egzaminy
  Egzaminy
 • Egzaminy
  Egzaminy
 • II edycja WSS
  II edycja WSS
 • II edycja WSS
  II edycja WSS
 • II edycja WSS
  II edycja WSS
 • I edycja WSS
  I edycja WSS