Zaktualizowana wersja analizy BBN: "Propaganda historyczna Rosji w latach 2004-2009" - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Zaktualizowana wersja analizy BBN: "Propaganda historyczna Rosji w latach 2004-2009"

Zamieszczamy zaktualizowaną wersję dokumentu przygotowanego przez Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego we współpracy z Departamentem Bezpieczeństwa Międzynarodowego Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Analiza została również przetłumaczona na język angielski i rosyjski.

Updated version of the document prepared by the Department of Internal Security in cooperation with the Deparment of International Security of the National Security Bureau.

  

Propaganda historyczna Rosji w latach 2004-2009_PL

Historical propaganda in Russia_EN 

Istoriczeskaja propaganda Rossii _RU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • fot. BBN
    fot. BBN