Jubileusz Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Jubileusz Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

We wtorek, 6 października 2009 w Bydgoszczy zastępca szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Witold Waszczykowski uczestniczył w obchodach trzeciej rocznicy powstania Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

W uroczystościach wzięli również udział pierwszy zastępca szefa Sztabu Generalnego WP gen. broni Mieczysław Stachowiak, dowódca Wojsk Lądowych gen. dyw. Tadeusz Buk, a także przedstawiciele władz lokalnych i samorządowych oraz mieszkańcy Bydgoszczy.

Podczas obchodów Witold Waszczykowski odczytał okolicznościowy list skierowany przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego do żołnierzy i pracowników IWsp SZ. Zwierzchnik Sił Zbrojnych podkreślił w nim m.in. fakt, że chociaż sama logistyka nie wygrała jeszcze żadnej bitwy, to wiele starć przegrano właśnie z powodu niedoceniania jej znaczenia. Lech Kaczyński zaznaczył, iż dzisiaj prawda ta w coraz większym stopniu funkcjonuje w świadomości naszych dowódców, a samo zabezpieczenie logistyczne walczących wojsk nabiera nowych treści, a także powiększa swój zakres i znaczenie.

Szef Inspektoratu gen. dyw. Zbigniew Tłok-Kosowski podkreślił , iż święto jest dobrym momentem na podsumowanie trzyletniej działalności podległej mu instytucji. W okolicznościowym wystąpieniu mówił, że dla całej armii był to czas intensywnego zaangażowania w operacje poza granicami kraju, a wszędzie tam, gdzie są żołnierze pododdziałów bojowych są również logistycy. – O ich pracy trudno przeczytać na czołówkach gazet, czy usłyszeć w serwisach informacyjnych, jednak bez ich zaangażowania i ofiarnej służby, nasze kontyngenty nie byłyby w stanie skutecznie wykonywać swoich zadań – zauważył gen. Tłok-Kosowski.

Święto było również okazją do uhonorowania wyróżniających się żołnierzy i pracowników wojska Inspektoratu Wsparcia i podległych mu jednostek. Wojskowym Krzyżem Zasługi odznaczono czterech oficerów, m.in. zastępcę szefa IWsp SZ - szefa sztabu gen. bryg. Jerzego Krzywieckiego. Ponadto wręczono Złote i Srebrne Medale za Długoletnią Służbę; Złote, Srebrne i Brązowe Medale Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny; Medale za Zasługi dla Obronności Kraju oraz Gwiazdę Afganistanu i Gwiazdę Iraku.

Oficjalne uroczystości zakończyła defilada pododdziałów i pokaz musztry paradnej w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Pomorskiego Okręgu Wojskowego. Po ich zakończeniu odbył się festyn żołnierski, podczas którego odbyły się m.in. pokaz eksponatów Pomorskiego Muzeum Wojskowego oraz prezentacja współczesnego uzbrojenia i sprzętu wojskowego.
 

 • fot. BBN
  fot. BBN
 • fot. BBN
  fot. BBN
 • fot. BBN
  fot. BBN
 • fot. BBN
  fot. BBN
 • fot. BBN
  fot. BBN
 • fot. BBN
  fot. BBN
 • fot. BBN
  fot. BBN
 • fot. BBN
  fot. BBN
 • fot. BBN
  fot. BBN
 • fot. BBN
  fot. BBN