Nadanie orderu gen. Henry Hugh Sheltonowi - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Nadanie orderu gen. Henry Hugh Sheltonowi

Pan Prezydent Aleksander Kwaśniewski, w uznaniu wybitnych zasług w rozwijaniu polsko - amerykańskiej współpracy wojskowej i za wkład w przygotowanie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do integracji z wojskowymi strukturami NATO oznaczył Szefa Komitetu Połączonych Sztabów Sił Zbrojnych USA gen. Henry Hugh Sheltona Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.

Pan Prezydent Aleksander Kwaśniewski, w uznaniu wybitnych zasług w rozwijaniu polsko - amerykańskiej współpracy wojskowej i za wkład w przygotowanie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do integracji z wojskowymi strukturami NATO oznaczył Szefa Komitetu Połączonych Sztabów Sił Zbrojnych USA gen. Henry Hugh Sheltona Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. W ceremonii uczestniczyli m.in. Minister Obrony Narodowej Janusz Onyszkiewicz, Szef Sztabu Generalnego gen. broni Henryk Szumski, Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Marek Siwiec i inni przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP.

Spotkanie w Pałacu Prezydenckim zakończyła konferencja prasowa z udziałem gen. Sheltona, którą poprowadził Pan Minister Marek Siwiec.