Debata gazowa poświęcona bezpieczeństwu energetycznemu - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Debata gazowa poświęcona bezpieczeństwu energetycznemu

We wtorek, 1 grudnia 2009 r., z inicjatywy Koła Studenckiego Stosunków Międzynarodowych UJ oraz Instytutu Kościuszki, w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego, odbyła się debata poświęcona bezpieczeństwu energetycznemu. Honorowy patronat nad projektem objął Prezydent RP Lech Kaczyński.

Doradca szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego dr Piotr Naimski zabrał głos w panelu pt. „Krajobraz bezpieczeństwa czy niebezpieczeństwa energetycznego Polski?”.

Projekt „Debaty gazowej” był próbą odpowiedzi na pytanie, jak ważną rolę we współczesnym bilansie energetycznym Polski i Unii Europejskiej oraz w polityce międzynarodowej zajmuje gaz ziemny. Towarzyszyła temu ocena stanu bezpieczeństwa energetycznego naszego państwa i szerzej całej Unii Europejskiej u progu 2010 roku, czyli niemal rok po powstaniu poważnych trudności w przesyle wspomnianego surowca z Rosji do Europy przez terytorium Ukrainy.

Debata koncentrowała się wokół problemu zdefiniowania pojęcia bezpieczeństwa energetycznego Polski, przedstawienia roli gazu ziemnego w naszym bilansie energetycznym, wskazania aktualnych źródeł dostaw gazu do Polski oraz projektów, w których nasz kraj uczestniczy, a które w przyszłości mogą wpłynąć na zróżnicowanie kierunków i źródeł dostaw gazu.

Uczestnicy dyskusji omówili temat także z perspektywy europejskiej, prezentując założenia wspólnej polityki energetycznej Unii Europejskiej, zwłaszcza w obliczu planów budowy w Europie projektów gazowych Gazpromu – Nord i South Stream.

Więcej informacji: www.debatagazowa.kssm.pl

 

PROGRAM DEBATY


Słowo wstępne Dziekana Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ prof. dr. hab. Bogdana Szlachty

Panel 1: Porozmawiajmy o gazie…

Jakie jest znaczenie gazu ziemnego w bilansie energetycznym Polski, Europy i świata? Największymi złożami gazu, które mogą zaspokoić potrzeby państw UE dysponuje Rosja, Kazachstan, Turkmenistan, Azerbejdżan, Algieria i Iran jak je można sprowadzić? Jaka jest możliwość zwiększenia wydobycia gazu niekonwencjonalnego w Europie?

 • dr hab. inż. Jerzy Stopa – Parę słów o energii… - Kierownik Pracowni Analiz i Zarządzania w Przemyśle, AGH
 • dr Marcin Tarnawski – Gaz ziemny na świecie i w Europie - Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych, UJ
 • doc. dr inż. Andrzej Froński – Gaz ziemny w Polsce - przedstawiciel Instytutu Nafty i Gazu

Panel 2: Krajobraz bezpieczeństwa czy niebezpieczeństwa energetycznego Polski?

Czy stan polskiej gospodarki „umożliwia pokrycie bieżącego i perspektywicznego zapotrzebowania odbiorców na paliwa i energię w sposób technicznie i ekonomicznie uzasadniony przy zachowaniu wymagań ochrony środowiska”? Innymi słowy czy polski rząd w podejmowanych działaniach wypełnia cytowaną definicję bezpieczeństwa energetycznego określoną w ustawie z dn. 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne? Czy możliwe jest zwiększenie polskiego wydobycia? Czy kluczem do polskiej strategii energetycznej pozostaje umowa polsko-rosyjska na dostawy gazu? Jaki jest termin i koszt uruchomienia największego projektu dywersyfikacyjnego w Polsce - terminalu LNG? Czy zwiększy on możliwość skutecznego reagowania na zakłócenia dostaw gazu z Rosji? Jakie są inne źródła i kierunki dostaw gazu do Polski? Jakie i dlaczego jest stanowisko Polski w zakresie podłączenia się do Nord Stream? Czy powstaną połączenia międzysystemowe

 • dr Tomasz Młynarski - Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych, UJ
 • dr Piotr Naimski - były Wiceminister Gospodarki, Doradca Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego
 • Dariusz Szymczycha - Sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego

moderacja: Jacek Balcewicz - z-ca redaktora naczelnego Energii i Gigawat
 

Wydarzenie specjalne: pokaz filmu „Rosyjska mafia, polski rząd i gaz”

„Czy płacąc rachunki za gaz, płaciliśmy rosyjskiej mafii? Czy polski rząd i służby specjalne, odpowiedzialne za bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju, wiedziały o tym, kto naprawdę dostarcza nam gaz? Czy prawdą są informacje o olbrzymich łapówkach dla polityków i urzędników, decydujących o tym, od kogo kupujemy gaz?” (http://superwizjer.onet.pl). Film nagrodzony został na III Przeglądzie Telewizyjnych Reportaży Śledczych i Interwencyjnych oraz przez SDP za najlepszy materiał śledczy oraz "odwagę ujawnienia związków rosyjskiej mafii z polską polityką energetyczną".

Spotkanie z autorem: dziennikarzem śledczym Witoldem Gadowskim

Panel 3: Bezpieczeństwo energetyczne UE a unijna polityka solidarności energetycznej

Czy korzyści partykularne jednych państw europejskich w zakresie polityki energetycznej są zagrożeniem dla innych, a także szkodą dla ogólnego interesu Unii Europejskiej jako konglomeratu 27 państw? Dlaczego dla wielu krajów UE wspólne przedsięwzięcia z Rosjanami są atrakcyjniejsze niż wspólne energetyczne i solidarne projekty europejskie? Czy jedyny całkowicie niezależny od rosyjskiego gazu gazociąg Nabbuco, nieudolnie promowany już od 2003 r., zostanie zrealizowany zgodnie z zapowiedziami przez nową Komisje Europejską? Czy najbardziej ambitny projekt energii słonecznej realizowany na pustyniach Afryki Północnej wpłynie na rozwój wykorzystania energii wolnej od dwutlenku węgla i będzie w stanie zaspokoić do 15% potrzeb Europy w 2050 r.? Czy nowa strategia KE w zakresie bezpieczeństwa energetycznego realizuje polskie wezwania o prowadzenie solidarnej polityki europejskiej, czy proponowane rozwiązania są zgodne z polska racją stanu i szansą dla europejskiej solidarności? Kto zyska a kto straci na polityce energetyczno – klimatycznej UE? Jakie są założenia Trzeciego pakietu energetycznego w zakresie rynku gazu?

 • Konrad Szymański - poseł Parlamentu Europejskiego, członek Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, obecnie pracuje nad raportem “Energy policy: security of gas supply”
 • dr Krzysztof Szczerski - były Wiceminister Spraw Zagranicznych

moderacja: Marek Magierowski, zastępca redaktora naczelnego Rzeczpospolitej

Panel 4: Europejska strategia Gazpromu oraz czy istnieje alternatywa dla dominacji rosyjskiego gazu w Europie

Czy Rosja prowadzi kampanię na rzecz powołania „gazowego OPEC", czyli porozumienia kartelowego producentów gazu mającego na celu dyktowanie wyższych cen, a nie opartego na zasadach rynkowych? W interesie Unii Europejskiej, w tym również Polski, jest dalszy import gazu z Rosji, muszą być jednak spełnione trzy warunki:
1. stabilność, ciągłość i bezpieczeństwo dostaw (bezwzględnie wymagane przez UE i uniezależnione od polityki Rosji względem rożnych państw)
2. dywersyfikacja dostaw (zmniejszenie uzależnienia się od rosyjskiego gazu w stosunku do pozostałych źródeł)
3. rynkowe ceny i przejrzyste kontrakty.
Te trzy warunki muszą być spełnione łącznie i są wzajemnie od siebie zależne. Gazowy monopol Gazpromu w Europie oznaczać bowiem może a) wykorzystywanie, pozycji dominującej i monopolistycznej poprzez podnoszenie cen gazu,
b) stosowaniem nacisku politycznego na państwa odbiorców gazu poprzez groźbę odcinania dopływu gazu,
c) brak bezpieczeństwa wielu krajów UE, w tym Polski i podatność na wpływ Rosji.
Czy UE szuka alternatyw dla tego stanu rzeczy? Czy „Klauzula Gazpromu" w Trzecim pakiecie energetycznym wystarczy? Na jakim etapie realizacyjnym są strategiczne inwestycje Gazpromu – Nord i South Stream? Jakie są alternatywne projekty na dostawy gazu z Rosji bez pominięcia Polski, czyli gazociąg Amber (z Rosji, przez Łotwę, Litwę i Polskę) i druga nitka gazociągu Jamał (z Rosji, przez Białoruś do Niemiec)?

 • Ernest Wyciszkiewicz - koordynator programu ds. międzynarodowych stosunków gospodarczych i bezpieczeństwa energetycznego Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, współautor książki: „Geopolityka Gazociągów”
 • Marcin Libicki - były poseł Parlamentu Europejskiego, autor raportu dot. wpływu Gazociągu Północnego na ekosystem Morza Bałtyckiego
 • Janusz Kowalski - członek Zespołu ds. Bezpieczeństwa Energetycznego w Kancelarii Prezydenta RP

moderacja: dr Rafał Kęsek, UJ

Źródło: www.kssm.pl
 

 • www.kssm.pl
  www.kssm.pl
 • www.kssm.pl
  www.kssm.pl
 • www.kssm.pl
  www.kssm.pl
 • www.kssm.pl
  www.kssm.pl
 • www.kssm.pl
  www.kssm.pl
 • www.kssm.pl
  www.kssm.pl
 • www.kssm.pl
  www.kssm.pl
 • www.kssm.pl
  www.kssm.pl
 • www.kssm.pl
  www.kssm.pl