Obchody 55-lecia funkcjonowania przedsiębiorstwa RADWAR S.A. - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Obchody 55-lecia funkcjonowania przedsiębiorstwa RADWAR S.A.

W środę, 2 grudnia br., w siedzibie Centrum Naukowo-Produkcyjnego Elektroniki Profesjonalnej RADWAR S.A. odbyła się uroczystość z okazji 55-lecia funkcjonowania tego przedsiębiorstwa.

Podczas uroczystości szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Aleksander Szczygło odznaczył najbardziej zasłużonych pracowników firmy Medalami za Długoletnią Służbę. Personel przedsiębiorstwa został również uhonorowany Medalami za Zasługi dla Obronności Kraju wręczonymi przez podsekretarza stanu ds. uzbrojenia i modernizacji w Ministerstwie Obrony Narodowej Marcina Idzika oraz przyznanymi przez prezesa zarządu CNPEP RADWAR S.A. Leszka Pawłowskiego odznaczeniami Zasłużony dla Centrum.

 
Aleksander Szczygło odczytał również okolicznościowy list Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego skierowany do organizatorów i uczestników jubileuszu. Zwierzchnik Sił Zbrojnych RP podkreślił w nim, że CNPEP RADWAR S.A. jest modelowym przykładem korzyści, jakie możemy odnosić z udziału w międzynarodowym rynku badań i rozwoju oraz wytwarzania systemów automatyzacji dowodzenia obroną powietrzną, systemów kierowania uzbrojeniem obrony przeciwlotniczej oraz urządzeń systemu identyfikacji „swój-obcy”. Zaznaczył również, iż funkcjonowanie przedsiębiorstwa jest dowodem doskonałej współpracy z innymi rozwiniętymi gospodarkami, a urządzenie ośrodka, jego know-how i oprogramowanie, powstały jako rezultat wysiłków wielu ludzi oraz nakładów finansowych, dzięki którym możemy dziś partycypować w najwyższych osiągnięciach światowej myśli technicznej. W imieniu Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego szef BBN podziękował także za wkład we wzmocnienie potencjału naszej armii oraz za konsekwencję w realizacji zadań i efektywnej współpracy z Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 • fot. BBN
  fot. BBN
 • fot. BBN
  fot. BBN
 • fot. BBN
  fot. BBN
 • fot. BBN
  fot. BBN