Szef BBN spotkał się z przedstawicielami Zarządu Głównego NSZZ Policjantów - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Szef BBN spotkał się z przedstawicielami Zarządu Głównego NSZZ Policjantów

W środę, 9 grudnia 2009 r., szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego minister Aleksander Szczygło spotkał się z przedstawicielami Zarządu Głównego NSZZ Policjantów. W spotkaniu ze strony NSZZ Policjantów uczestniczył przewodniczący Antoni Duda oraz wiceprzewodniczący: Wiesław Budak, Tomasz Krzemieński i Józef Partyka.

Podczas spotkania poruszone zostały kwestie projektu budżetu na 2010 r., nowelizacji ustawy o Policji oraz reformy systemu emerytalnego służb mundurowych.

Przedstawiciele NSZZ Policjantów wyrazili zaniepokojenie sprawą uregulowania wobec funkcjonariuszy zaległych świadczeń i braku gwarancji ze strony MSWiA wypłaty ich w tym roku.

W kwestii dotyczącej budżetu Policji na 2010 r., związkowcy podkreślili, że zaplanowana na wydatki rzeczowe w przyszłym roku kwota 829 mln zł, może nie wystarczyć do zapewnienia normalnego funkcjonowania formacji. W szczególności, jeśli powtórzy się sytuacja z początku bieżącego roku, kiedy duża część zobowiązań Policji za 2008 r. musiała być uregulowana ze środków tegorocznego budżetu. W przypadku gdyby zaplanowane środki były niewystarczające Policja będzie zmuszona do szukania dodatkowych źródeł finansowania wydatków, m.in. w samorządach terytorialnych.

Związkowcy zwrócili również uwagę na fakt, że zła kondycja finansowa przekłada się na stan kadr Policji. Wstrzymane zostały przyjęcia do służby i ten stan najprawdopodobniej nie zmieni się w przyszłym roku.

Kolejną omawianą sprawą były prace rządowe nad dużą nowelizacją ustawy o Policji. Związkowcy skrytykowali przygotowywane zmiany głównie w zakresie zmiany statusu i sposobu funkcjonowania Centralnego Biura Śledczego oraz rozszerzenia uprawnień operacyjno–rozpoznawczych.

W czasie spotkania powrócił także temat reformy systemu emerytalnego służb mundurowych. Związkowcy skrytykowali plany MSWiA dotyczące nabywania podstawowych uprawnień emerytalnych przez funkcjonariuszy, czyli co najmniej 25–letni staż służby i ukończenie 55. lat. Ich zdaniem, pomimo wielomiesięcznych negocjacji ze związkami zawodowymi i środowiskiem służb mundurowych oraz ustaleń w tym zakresie, m.in. wypracowanych w ramach zespołu MSWiA ds. opracowania założeń nowej ustawy emerytalnej, propozycje stanowią powrót do pierwotnej wersji założeń reformy ze stycznia br.

Minister Aleksander Szczygło zgodził się, że kwestia zaległości wobec funkcjonariuszy musi zostać jednoznacznie rozwiązana, a nadmierne ograniczanie środków na funkcjonowanie Policji jest niebezpieczne i może zagrozić realizacji zadań.

Szef BBN potwierdził także dotychczasowe stanowisko Prezydenta RP w sprawie reformy systemu emerytalnego. W opinii Prezydenta RP minimalny staż służby, uprawniający do świadczeń emerytalnych, nie może wynosić 25 lat. Funkcjonariusze powinni mieć zapewnione utrzymanie możliwości podwyższenia świadczenia emerytalnego z tytułu inwalidztwa powstałego w związku ze służbą. Ponadto, policjantów przyjętych do służby przed wejściem w życie nowych regulacji (nie posiadających do tego dnia 15 lat służby) powinny obowiązywać w całości „stare zasady”, tj. bez naliczania wymiaru świadczenia emerytalnego jako średniej z 3 lat z możliwością zwiększenia należności z tytułu inwalidztwa w związku ze służbą. Szef BBN jest zdania, że takie rozwiązanie nie naruszałoby swoistej umowy funkcjonariuszy z państwem i zasad, na których przyjmowali się do służby.