Spotkanie szefa BBN z Dyrektorem Generalnym Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Spotkanie szefa BBN z Dyrektorem Generalnym Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej

W czwartek, 10 grudnia br., szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Aleksander Szczygło przyjął ambasadora Rogelio Pfirtera Dyrektora Generalnego Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej (OPCW).

Podczas spotkania poruszono kwestię aktywności RP na polu przeciwdziałania nielegalnemu rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia.
Dyskusja dotyczyła również zaplanowanego na 2012 r. zniszczenia zapasów broni chemicznej przez państwa-strony Konwencji o zakazie broni chemicznej.
W związku z kończącą się w przyszłym roku 2. kadencją ambasadora R. Pfirtera, minister Aleksander Szczygło wyraził uznanie dla jego dokonań.