O celach i przyszłości NATO w Pałacu Prezydenckim - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

O celach i przyszłości NATO w Pałacu Prezydenckim

W poniedziałek, 14 grudnia br., szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Aleksander Szczygło wraz z szefem Kancelarii Prezydenta RP Władysławem Stasiakiem i ministrem Mariuszem Handzlikiem spotkali się z przebywającym z wizytą w Polsce naczelnym dowódcą Sojuszniczych Sił Zbrojnych NATO w Europie (SACEUR) admirałem Jamesem Stavridisem.

Podczas spotkania minister Stasiak przedstawił główne cele polityki bezpieczeństwa Polski w ramach NATO, podkreślając, iż zaangażowanie naszego kraju w działania operacyjne Sojuszu jest wyrazem solidarności międzynarodowej Polski. Zwrócił też uwagę, iż Europa potwierdziła swoją gotowość do mobilizacji i wzmożenia swoich wysiłków, czego dowodem jest wysłanie dodatkowych wojsk do Afganistanu.

Jak podkreślił szef prezydenckiej Kancelarii, to dobry początek, ale Sojusz powinien mieć na uwadze, iż przed ISAF w 2010 r. wciąż stoją trudne wyzwanie takie jak: zwiększenie poziomu bezpieczeństwa obywateli afgańskich oraz kontynuowanie procesu formowania Afgańskich Narodowych Sił Bezpieczeństwa - ANSF (armii i policji) i stopniowe przejmowanie przez nie roli przewodniej w zapewnianiu bezpieczeństwa.

Admirał Stavridis przekazał podziękowania Sekretarza Generalnego NATO oraz państw członkowskich za zdecydowane i silne zaangażowanie Polski w operacjach NATO. Zwrócił uwagę, iż Polska tworzy obecnie taki model zaangażowania w sprawy bezpieczeństwa międzynarodowego, który może być wzorem dla innych państw regionu i świata.

Przedmiotem rozmowy były również kwestie związane z „Planami ewentualnościowymi”, Nową Koncepcją Strategiczną NATO w szczególności kierunki rozwoju i transformacji, podkreślając fundamentalną rolę kolektywnej obrony w ramach Art. 5.

Źródło: www.prezydent.pl

  • www.prezydent.pl
    www.prezydent.pl