Szef BBN prosi ministra SWiA o informacje dotyczące uchodźców - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Szef BBN prosi ministra SWiA o informacje dotyczące uchodźców

Na polecenie Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Aleksander Szczygło zainteresował się protestem uchodźców, do jakiego doszło 15 grudnia 2009 r.

W tym dniu 158 obywateli Rosji (narodowości czeczeńskiej) oraz Gruzji przez 6 godzin okupowało w Zgorzelcu pociąg osobowy relacji Wrocław–Drezno.

Szef BBN zwrócił się do ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Jerzego Millera, z prośbą o przedstawienie informacji dotyczących wspomnianego incydentu.

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego jest zainteresowane przyczyną zdarzeń, szczegółowym przebiegiem protestu, postulatami i żądaniami zgłaszanymi przez uchodźców, działaniami podjętymi przez służby podległe MSWiA oraz możliwymi następstwami zaistniałej sytuacji.

Szef BBN poprosił także o informację dotyczącą aktualnej sytuacji uchodźców przebywających w Polsce. Pytania skierowane do ministra Jerzego Millera dotyczą m.in. liczby oraz pochodzenia uchodźców, rozlokowania ośrodków dla uchodźców i panującymi w nich warunkami socjalno-bytowymi.

Aleksander Szczygło interesuje się także propozycjami dotyczącymi eliminowania problemów prawnych uchodźców.

 

  • fot. BBN
    fot. BBN