Prokuratura potwierdza podejrzenia BBN w sprawie katastrofy w KWK „Wujek” - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Prokuratura potwierdza podejrzenia BBN w sprawie katastrofy w KWK „Wujek”

Postanowieniem z 14 grudnia 2009 r. Prokuratura Okręgowa w Katowicach wszczęła śledztwo w sprawie niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Zarzuty opisane w art. 231 par. 1 kodeksu karnego mają związek z działaniami ABW w Kopalni Węgla Kamiennego „Wujek - Śląsk” w czasie od maja do września 2009 r.

Prokuratura podjęła działania po tym, jak 27 października 2009 r., szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Aleksander Szczygło przesłał do Ministra Sprawiedliwości, Prokuratora Generalnego zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez funkcjonariuszy ABW, którzy nie podjęli działań, choć mieli wiedzę o nieprawidłowościach dotyczących m.in. pomiarów stężenia metanu w KWK „Wujek – Śląsk”. 18 września 2009 r. doszło tam do wybuchu metanu, w wyniku którego śmierć poniosło 20 górników, a ponad 30 odniosło rany.

Decyzja Prokuratury Okręgowej w Katowicach wykazuje więc, że kierownictwo ABW nieprawidłowo interpretuje zakres działań podległej im służby opisane w Ustawie o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu. W korespondencji przesyłanej we wrześniu 2009 r. do BBN przekonywali bowiem, że opisywane nieprawidłowości nie mieszczą się w ustawowych kompetencjach Agencji.
 

Szef BBN wysłał zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez ABW