Konferencja prasowa szefa BBN - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Konferencja prasowa szefa BBN

8 kwietnia 1999 roku odbyła się konferencja prasowa sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta RP, szefa BBN Marka M. Siwca. Podczas konferencji minister M. M. Siwiec poinformował, że ze względu na wewnętrzną sytuację na Ukrainie, planowane na 15 i 16 kwietnia w Gdańsku posiedzenie Komitetu Konsultacyjnego Prezydentów Rzeczpospolitej Polskiej i Ukrainy zostało przełożone. Głównym tematem tego posiedzenia miała być kwestia realizacji polsko - ukraińskiej deklaracji o pojednaniu, podpisanej przez prezydentów Aleksandra Kwaśniewskiego i Leonida Kuczmę w maju 1997 roku. Miały być także omawiane sprawy współpracy instytucji samorządowych, pozarządowych i współpraca transgraniczna oraz zagadnienia ochrony miejsc pamięci narodowej oraz kwestie ochrony i zwrotu dóbr kultury utraconych i bezprawnie przemieszczonych podczas II wojny światowej.

W kontekście zbliżających się obchodów 50. rocznicy podpisania Traktatu Północnoatlantyckiego, minister Marek M. Siwiec powiedział, że interwencja NATO w Jugosławii nie spowoduje przesunięcia terminu kwietniowego szczytu Sojuszu w Waszyngtonie. "Szczyt NATO odbędzie się w planowanym terminie. Sytuacja w jakiej znalazło się NATO, wymaga spotkania na najwyższym szczeblu" - podkreślił minister Marek M. Siwiec. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego zaznaczył, że obrady szczytu będą dotyczyły sytuacji w Kosowie oraz relacji NATO z innymi państwami. Zdaniem ministra M. M. Siwca, zapowiedź Rosji, że nie weźmie ona udziału w obradach szczytu Sojuszu "nie jest do końca skonsumowana". Szef BBN poinformował też, że swoją obecność w Waszyngtonie zapowiedział minister spraw zagranicznych Białorusi.

Marek M. Siwiec zaznaczył, że formuła szczytu będzie nieco zmieniona. Podkreślił, że pierwotnie przygotowano szczyt jako "święto, będące rodzajem radosnego spojrzenia wstecz na dotychczasowe dokonania NATO i odważnego rysowania nowych zadań dla Sojuszu". W obecnej sytuacji "to nie może być wyłącznie święto, ale także praktyczne zebranie, które pozwoli dokonać redefinicji zadań NATO" - podkreślił Marek M. Siwiec. Zdaniem szefa BBN, dotychczasowe teoretyczne rozważania na temat nowej doktryny Sojuszu oraz zasad używania wojsk państw NATO poza ich granicami "zmaterializowały się w Kosowie".

*

Jubileuszowy szczyt NATO w Waszyngtonie odbędzie się 23 - 25 kwietnia 1999 roku. Wezmą w nim udział delegacje 19 państw członkowskich Sojuszu, w tym nowi członkowie NATO: delegacje Polski oraz Czech i Węgier. Do Waszyngtonu przyjadą także delegacje państw członkowskich Euroatlantyckiej Rady Partnerstwa (Euro-Atlantic Partnership Council - EAPC). Zapowiedziano przyjęcie trzech dokumentów: (1) ogólno-politycznego, podkreślającego ideę "otwartych drzwi" do NATO; (2) dotyczącego nowej koncepcji strategicznej Sojuszu na najbliższe lata oraz (3) dokumentu prezentującego nową wizję Sojuszu w XXI wieku.

Polska delegacja przybędzie do Waszyngtonu na szczyt NATO pod przewodnictwem prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego.