Nowe odznaczenia dla żołnierzy służących na misjach - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Nowe odznaczenia dla żołnierzy służących na misjach

Prezydent RP Zwierzchnik Sił Zbrojnych Lech Kaczyński podpisał rozporządzenie wprowadzające trzy nowe odznaczenia wojskowe dla osób służących poza granicami kraju.

Dokument określa nazwy, wstążki, okucia oraz wzory rysunkowe Gwiazdy Konga, Gwiazdy Czadu i Gwiazdy Morza Śródziemnego.

16 lutego rozporządzenie zostało wysłane do publikacji w Dzienniku Ustaw RP. Wejdzie w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia.
O ustanowienie nowych Gwiazd wnioskował szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Aleksander Szczygło.

Odznaczenia o charakterze pamiątkowym noszące nazwy „Gwiazda” są nagrodami za nienaganną służbę w polskich kontyngentach wojskowych. Nadaje się je żołnierzom, policjantom oraz funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Celnej, Państwowej Straży Pożarnej, a także osobom cywilnym za co najmniej jeden dzień nienagannej służby rozpoczętej w ramach kontyngentu lub operacji wojskowej na danym terytorium.

Dotychczas w Polsce uczestników misji zagranicznych odznaczano Gwiazdą Iraku oraz Gwiazdą Afganistanu. Prezydent Lech Kaczyński wprowadził je rozporządzeniem z 31 lipca 2007 r.

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej