III edycja Wakacyjnych Staży Studenckich w BBN - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

III edycja Wakacyjnych Staży Studenckich w BBN

W poniedziałek, 7 czerwca br., zostały opublikowane listy osób zakwalifikowanych na staż do czterech departamentów Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

1 lipca br. pięciu studentów spośród trzynastu rozpoczęło miesięczny staż w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego w jednym, wybranym przez siebie, departamencie.

Pragniemy przypomnieć, że na 7 dni przed rozpoczęciem stażu student jest zobligowany do przedstawienia:

 • zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
 • potwierdzenia zawarcia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na czas trwania stażu,
 • zgody dziekana do odbycia stażu.

Podczas stażu, studenci będą mieli niepowtarzalną szansę na pogłębienie swoich zainteresowań oraz zdobycie nowych doświadczeń i umiejętności w instytucji, która wykonuje zadania bezpośrednio dla Głowy Państwa.

REGULAMIN III EDYCJI WAKACYJNYCH STAŻY STUDENCKICH

Osobami odpowiedzialnymi za organizację programu w BBN są Monika Biernat i Beata Perkowska.

 (22) 695 18 77                                                        staze@bbn.gov.pl

 

 Staże w BBN: 26 kandydatów na jedno miejsce

 


WAKACYJNE STAŻE STUDENCKIE

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego już po raz trzeci zorganizowało Wakacyjne Staże Studenckie (WSS) pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego. Partnerem projektu jest Akademia Obrony Narodowej. Staże odbywać się będą w lipcu, sierpniu i wrześniu 2010 r.

Dzięki zaangażowaniu władz akademickich, samorządów studenckich, dyrekcji bibliotek i mediów, program WSS z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością. W 2009 roku o jedno miejsce miesięcznego stażu w BBN ubiegało się 20 osób, w III edycji WSS o 1 miejsce miesięcznego stażu w BBN ubiegało się 26 kandydatów.

Oferta staży w BBN skierowana jest do studentów pragnących pogłębić i sprawdzić swoją wiedzę z zakresu stosunków międzynarodowych, obronności, spraw wewnętrznych, administracji, bezpieczeństwa narodowego oraz komunikacji społecznej. Uczestnikami WSS mogą być studenci uczelni publicznych i niepublicznych, uczący się przynajmniej na trzecim roku studiów, którzy nie ukończyli 26 roku życia. Ponadto, kandydaci powinni uzyskać nie niższą niż 4,0 średnią ocen ze wszystkich zaliczonych do tej pory semestrów oraz wykazywać się zainteresowaniami z zakresu bezpieczeństwa narodowego.
 

PLAKAT PROMUJĄCY III EDYCJĘ WSS

PLAKAT PROMUJĄCY III EDYCJĘ WSS

 • Egzamin pisemny
  Egzamin pisemny
 • I edycja WSS
  I edycja WSS
 • II edycja WSS
  II edycja WSS
 • III edycja WSS
  III edycja WSS
 • III edycja WSS
  III edycja WSS
 • III edycja WSS
  III edycja WSS