Stanisław Koziej szefem BBN - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Stanisław Koziej szefem BBN

We wtorek, 13 kwietnia br., gen. bryg. w st. spocz. prof. dr hab. Stanisław Koziej został powołany na stanowisko Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego przez wykonującego obowiązki prezydenta marszałka Sejmu RP Bronisława Komorowskiego.

W najbliższych tygodniach priorytetami BBN będą trzy obszary działania:
1. Organizacja i udział w ceremoniach związanych z upamiętnianiem i pochówkiem ofiar katastrofy samolotu Tu-154 M pod Smoleńskiem.
2. Bieżąca realizacja rutynowych przedsięwzięć związanych z bezpieczeństwem narodowym.
3. Wypracowanie procedur związanych z bezpieczeństwem lotów przedstawicieli najwyższych władz państwowych.

Stanisław Koziej zastąpił na stanowisku ś.p. ministra Aleksandra Szczygło, który zginął tragicznie, 10 kwietnia br., w katastrofie samolotu Tu-154 M pod Smoleńskiem.

***

 

Gen. bryg. w st. spocz. prof. dr hab. Stanisław Koziej urodził się w 1943 roku w Glinniku na Lubelszczyźnie. Jest absolwentem Oficerskiej Szkoły Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu (1965) oraz Akademii Sztabu Generalnego WP w Warszawie (1973).
Ukończył również szereg kursów zagranicznych, w tym w Akademii Sił Zbrojnych ZSRR (Moskwa, 1987), Szkole NATO-SHAPE (Oberamergau, 1999), Instytucie Wyższych Studiów Obrony Narodowej (Paryż, 2000) oraz Akademii Obrony NATO (Rzym, 2001).

 

Stanisław Koziej specjalizuje się w polityce oraz strategii bezpieczeństwa międzynarodowego i narodowego (w tym obronności), w tym także w strategicznym zarządzaniu bezpieczeństwem. W obrębie tej tematyki prowadzi również wykłady na Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Łódzkim oraz w Szkole Głównej Handlowej i Akademii Dyplomatycznej.

Był współtwórcą polskiej doktryny obronnej w warunkach samodzielności strategicznej lat dziewięćdziesiątych oraz głównym autorem Planu obrony Rzeczypospolitej Polskiej. Organizator i koordynator narodowego planowania strategicznego i przebudowy systemu obronności państwa. Inicjator i współtwórca Wyższych Kursów Obronnych dla parlamentarzystów oraz wyższych kadr kierowniczych administracji państwowej. Główny autor Strategii obronności Rzeczypospolitej Polskiej w warunkach członkostwa w NATO oraz Polityczno-Strategicznej Dyrektywy Obronnej.

Jest autorem ponad 1000 publikacji z dziedziny wojska, obronności, bezpieczeństwa międzynarodowego i narodowego oraz kierowania bezpieczeństwem i zarządzania kryzysowego, w tym kilkunastu podręczników i książek. Najważniejsze z nich to:

 • Wstępne studium o obronności Polski na progu XXI wieku (1990)
 •  Doktryna obronności Rzeczypospolitej Polskiej (1992)
 • Teoria sztuki wojennej (1993)
 • Tezy i komentarze do prac nad strategią bezpieczeństwa i obronności Rzeczypospolitej Polskiej (1998)
 • Współczesne problemy bezpieczeństwa międzynarodowego i narodowego (2003)
 • Strategiczne problemy bezpieczeństwa globalnego i euroatlantyckiego (2005)
 • Między piekłem a rajem. Szare bezpieczeństwo na progu XXI wieku (2006)

Jest także współautorem wielu prac zespołowych, w tym m.in:

 • Wystarczalność obronna (1996)
 • Zarządzanie strategiczne bezpieczeństwem (2006)
 • Bezpieczeństwo w stosunkach transatlantyckich (2008)
 • Świat współczesny wobec użycia siły zbrojnej. Dylematy prawa i polityki (2009)
 • Polskie interesy w nowej koncepcji strategicznej Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (2009)

Gen. bryg. w st. spocz. prof. dr hab. Stanisław Koziej jest żonaty, ma dwoje dzieci - córkę Annę i syna Andrzeja.
 


Przebieg kariery zawodowej:

 • Pełnił służbę na stanowiskach dowódczych i sztabowych w:
  - 49. Pułku Zmechanizowanym w Wałczu,
  - 15. Dywizji Zmechanizowanej w Olsztynie,
  - Dowództwie Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu,
  - Sztabie Generalnym Wojska Polskiego.
 • Był wieloletnim pracownikiem naukowo-dydaktycznym Akademii Sztabu Generalnego WP i Akademii Obrony Narodowej, pełniąc m.in. funkcję kierownika studium doktoranckiego, zastępcy i kierownika katedry oraz dziekana wydziału.
 • 1993-1994 – zastępca dyrektora departamentu w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego (na tym stanowisku w 1993 r. z rąk prezydenta RP Lecha Wałęsy uzyskał awans generalski)
 • 1994-2001 – zastępca a następnie dyrektor Departamentu Systemu Obronnego w Ministerstwie Obrony Narodowej
 • 1996-1997 – pełnił funkcję Szefa polskiej misji w Komisji Nadzorczej Państw Neutralnych w Korei (Panmunjom)
 • 1997-1998 – pełnił funkcję Zastępcy Szefa Misji OBWE w Gruzji (Tbilisi)
 • 1999-2001 – był pierwszym przedstawicielem Polski w NATO ds. polityki i strategii nuklearnej
 • 2005-2006 – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej
 • 2007 – doradca Rzecznika Praw Obywatelskich
 • 2008 – doradca Ministra Obrony Narodowej
 • 13 kwietnia 2010 r. – powołany na stanowisko Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego przez wykonującego obowiązki prezydenta RP marszałka Sejmu Bronisława Komorowskiego