Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego

W czwartek, 24 czerwca br. w Belwederze, odbyło się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego zwołane przez wykonującego obowiązki Prezydenta RP marszałka Sejmu Bronisława Komorowskiego. Spotkanie było poświęcone nowej polskiej strategii wobec Afganistanu.

W posiedzeniu RBN uczestniczyli: marszałek Senatu Bogdan Borusewicz, premier Donald Tusk, wicepremier i minister gospodarki Waldemar Pawlak, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, minister obrony narodowej Bogdan Klich, minister spraw wewnętrznych i administracji Jerzy Miller, przewodniczący SLD Grzegorz Napieralski oraz prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Ponadto, w spotkaniu uczestniczył zaproszony dodatkowo szef Sztabu Generalnego WP gen. broni Mieczysław Cieniuch.

W rzeczowej i konstruktywnej atmosferze dyskutowano o sojuszniczych i narodowych aspektach polskiej strategii wobec Afganistanu. W konkluzji, przewodniczący obradom marszałek Bronisław Komorowski zwrócił się do rządu o przygotowanie stanowiska w tej sprawie dla Prezydenta RP na jesienny szczyt NATO w Lizbonie.

 

Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego
Stanisław Koziej