Uroczyste zaprzysiężenie Prezydenta RP - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Uroczyste zaprzysiężenie Prezydenta RP

W piątek 6 sierpnia br. odbyło się posiedzenie Zgromadzenia Narodowego, podczas którego wybrany w lipcowych wyborach Bronisław Komorowski złożył przysięgę prezydencką, a tym samym formalnie objął urząd Prezydenta RP. Przed złożeniem przysięgi Zgromadzenie Narodowe uczciło minutą ciszy pamięć 96 ofiar katastrofy samolotowej pod Smoleńskiem.

W swym orędziu Prezydent Bronisław Komorowski podkreślił, że zaprzysiężenie głowy państwa to święto polskiej państwowości i polskiej demokracji. Prezydent zaznaczył, że dostąpił dziś wielkiego zaszczytu i przyjmuje na siebie wielkie zobowiązanie. Głównymi wyzwaniami, przed którymi zdaniem Prezydenta Bronisława Komorowskiego stoi nasz kraj są m.in.  umacnianie pozycji Polski w Unii Europejskiej oraz pojednanie z Rosją. Filarem polskiej polityki zagranicznej pozostanie utrzymanie bliskich relacji ze Stanami Zjednoczonymi. Bronisław Komorowski podkreślił ponadto, iż Polska jako członek NATO jest świadoma swoich sojuszniczych zobowiązań i w trosce o własne oraz zbiorowe bezpieczeństwo powinniśmy angażować nasze siły w działania sojusznicze. Zapewnił również, że jako Zwierzchnik Sił Zbrojnych będzie dbał o interesy polskich żołnierzy.

Po ceremonii zaprzysiężenia Prezydent Bronisław Komorowski wraz z Małżonką oraz marszałkami Sejmu Grzegorzem Schetyną i Senatu Bogdanem Borusewiczem złożył kwiaty przed tablicą upamiętniającą parlamentarzystów poległych w II wojnie światowej. Następnie Prezydent  spotkał się z Konwentami Seniorów obu Izb Parlamentu. W spotkaniu tym uczestniczyli także m.in. premier Donald Tusk, ministrowie, byli prezydenci Aleksander Kwaśniewski i Lech Wałęsa oraz premier Tadeusz Mazowiecki.

Następnie Bronisław Komorowski udał się do warszawskiej archikatedry św. Jana, gdzie odbyła się uroczysta msza święta koncelebrowana przez Metropolitę Warszawskiego arcybiskupa Kazimierza Nycza.
 
Kolejnym punktem uroczystości było przekazanie Prezydentowi insygniów Orderu Odrodzenia Polski i Orderu Orła Białego na Zamku Królewskim.

Niespodziewanym elementem piątkowych uroczystości, związanych z formalnym objęciem przez Bronisława Komorowskiego urzędu prezydenta, była krótka wizyta w Pałacu Prezydenckim i Biurze Bezpieczeństwa Narodowego

Następnie, odbyła się ceremonia powitania Pary Prezydenckiej w Belwederze, który będzie tymczasową siedzibą Głowy Państwa.

Uroczyste przejęcie przez Bronisława Komorowskiego zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi nastąpi 15 sierpnia, w dniu Święta Wojska Polskiego.

W uroczystościach zaprzysiężenia Prezydenta  RP uczestniczył szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego minister Stanisław Koziej.