Prezydent zaakceptował nową strukturę BBN - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Prezydent zaakceptował nową strukturę BBN

W środę, 11 sierpnia br., Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał zarządzenie w sprawie organizacji oraz zakresu działania Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Tym samym Prezydent RP zaakceptował nowy Regulamin Biura określający m.in. jego strukturę organizacyjną, na podstawie której zostaną utworzone (lub przekształcone – w przypadku już istniejących) następujące komórki organizacyjne:
– Gabinet Szefa Biura
– Departament Analiz Strategicznych
– Departament Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi
– Departament Bezpieczeństwa Pozamilitarnego
– Departament Prawno-Organizacyjny
– Pion Pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z tym, że Szef BBN zobowiązany jest utworzyć komórki organizacyjne, o których mowa w Regulaminie BBN, nie później niż do 1 września 2010 roku.
 

Zarządzenie nr 2 Prezydenta RP z dn. 11.08.2010 r., w sprawie organizacji i zakresu działania BBN - wraz z Regulaminem Biura