Bezpieczeństwo lotów VIP - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Bezpieczeństwo lotów VIP

W czwartek, 12 sierpnia 2010 r., szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego minister Stanisław Koziej przekazał Prezydentowi RP Bronisławowi Komorowskiemu, opracowany w Biurze raport dotyczący bezpieczeństwa lotów najważniejszych osób w państwie.

Dokument BBN skupia się na trzech głównych obszarach problemowych:

  • zasadach korzystania przez VIP-ów z transportu powietrznego, obejmujących m.in. kryteria rozśrodkowania VIP-ów na potrzeby transportu lotniczego oraz ich obowiązki w czasie lotu;
  • bezpiecznej organizacji transportu powietrznego przez Kancelarie: Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów, Sejmu i Senatu oraz Ministerstwa Obrony Narodowej – m.in. podczas korzystania z lotnictwa państwowego i cywilnego;
  • bezpieczeństwie wykonania przewozu VIP-ów – rodzaju podmiotu państwowego przeznaczonego do realizacji tego transportu, wymagań i warunków realizacji zadań przewozu przez lotnictwo wojskowe oraz wymagań bezpieczeństwa w czasie transportu najważniejszych osób w państwie przez lotnictwo cywilne, a także w warunkach i przypadkach szczególnych.

Raport zawiera załączniki, dotyczące m.in. rekomendacji w sprawie zmian, które powinny wdrożyć instytucje odpowiedzialne za organizację lotów VIP. Szef BBN zaproponował Prezydentowi, aby raport został rozpatrzony na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego.
 

Przeczytaj również:

Spotkanie w BBN dotyczące bezpieczeństwa lotów VIP - 11 maja 2010 r.

Okrągły stół ekspertów ds. lotnictwa w BBN - 17 maja 2010 r.

Kolejne spotkanie w BBN w sprawie bezpieczeństwa lotów VIP - 28 maja 2010 r.

Szef BBN w Dowództwie Sił Powietrznych - 1 czerwca 2010 r.

Spotkanie Szefa BBN z Zarządem Krajowej Rady Lotnictwa - 8 czerwca 2010 r.

Szef BBN w 36. Pułku Specjalnym Lotnictwa Transportowego - 9 czerwca 2010 r.

Posiedzenie RBN dotyczące bezpieczeństwa lotów VIP - 29 września 2010 r.

BBN zakończyło prace nad raportem dot. bezpieczeństwa lotów VIP - 16 listopada 2010 r.

RAPORT BBN DOT. BEZPIECZEŃSTWA LOTÓW NAJWAŻNIEJSZYCH OSÓB W PAŃSTWIE - 18 listopada 2010 r.