Nowi dowódcy w Siłach Zbrojnych RP - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Nowi dowódcy w Siłach Zbrojnych RP

W piątek, 13 sierpnia br., Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał decyzje o wyznaczeniu: na kolejną kadencję na stanowisku Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych RP gen. dyw. Zbigniewa Tłoka-Kosowskiego oraz na stanowisko Dowódcy Wojsk Specjalnych płk. Piotra Patalonga.

Akty nominacji zostaną wręczone przez Prezydenta RP podczas uroczystych obchodów Święta Wojska Polskiego, 15 sierpnia br.
 

***

Generał dywizji Zbigniew Tłok-Kosowski urodził się 26 marca 1960 roku w Wadowicach. Jest absolwentem Szkoły Podchorążych Rezerwy (1986) oraz Podyplomowych Studiów Strategiczno-Obronnych w Akademii Obrony Narodowej (2003). Zawodową służbę wojskową rozpoczął w 1987 roku, w 26. Dywizjonie Artylerii Przeciwlotniczej 6. Brygady Desantowo–Szturmowej, a następnie zajmował kolejne stanowiska służbowe w strukturach tejże brygady. Pełnił służbę w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Syrii w ramach misji ONZ na Wzgórzach Golan. W latach 1996–1997 zajmował stanowisko szefa logistyki – zastępcy dowódcy batalionu w Polskim Kontyngencie Wojskowym IFOR/SFOR w Bośni i Hercegowinie. W latach 1999-2000 był szefem sekcji logistyki w Polskim Kontyngencie Wojskowym KFOR w Kosowie – pierwszej polskiej jednostce bojowej, realizującej zadania w strukturach NATO poza granicami kraju. W 2001 roku, decyzją Ministra Obrony Narodowej został powołany do służby w jednostce specjalnej GROM, w której przez pięć lat wykonywał zadania na różnych stanowiskach, uczestnicząc m.in. w przygotowaniu jej komponentów bojowych do udziału w misjach stabilizacyjnych: w Kosowie/Macedonii, Afganistanie, Zatoce Perskiej oraz w Iraku. W 2006 roku – na wniosek Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego – został Radcą Koordynatorem Dyrektora Departamentu Systemu Obronnego BBN, a w 2007 roku – Dyrektorem Departamentu Systemu Obronnego BBN. Po awansie do stopnia generała brygady, który otrzymał 15 sierpnia 2007 roku, został wyznaczony na stanowisko Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. 17 stycznia 2008 roku został awansowany do stopnia generała dywizji.

Pułkownik Piotr Patalong urodził się 24 grudnia 1962 roku. W 1985 roku ukończył Wyższą Szkołę Oficerską we Wrocławiu oraz Wyższy Kurs Doskonalenia Oficerów (spadochronowy),w 1995 roku Akademię Obrony Narodowej, a w 2005 roku Studium Operacyjno-Strategiczne. W latach 1992-1993 służył na stanowisku oficera operacyjnego na misji UNPROFOR w b. Jugosławii, w latach 1996-1997 był zastępcą dowódcy PKW SFOR w b. Jugosławii, w 2004 roku był dowódcą I grupy bojowej PKW w Iraku. Pełnił służbę na różnych stanowiskach w wielu jednostkach: kompanii specjalnej 12. Dywizji Zmechanizowanej, 56. Kompanii Specjalnej, 6. Brygadzie Desantowo-Szturmowej, był oficerem pionu szkolenia 25. Brygady Kawalerii Powietrznej, szefem szkolenia 1. Pułku Szwoleżerów, dowódcą 7. Batalionu Kawalerii Powietrznej, dowódcą 18. Batalionu Desantowo-Szturmowego (2002-2004), dowódcą 1. Pułku Specjalnego Komandosów (2004-2006). 8 listopada 2006 roku objął dowództwo jednostki specjalnej GROM. 18 marca 2008 roku Minister Obrony Narodowej odwołał go ze stanowiska i powierzył mu dowództwo w 18. Batalionie Desantowo-Szturmowym. Od października 2008 roku jest szefem sztabu Wojsk Specjalnych. W roku 2009 ukończył Podyplomowe Studia Polityki Obronnej w Królewskiej Akademii Studiów Obronnych w Londynie.