Prezydent do harcerzy: Czuwajcie następne sto lat - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Prezydent do harcerzy: Czuwajcie następne sto lat

W niedzielę, 22 sierpnia br.w Krakowie, Prezydent RP Bronisław Komorowski wraz z małżonką uczestniczył w Jubileuszowym Zlocie ZHP z okazji 100-lecia ruchu harcerskiego.

 • Prezydent.pl
  Prezydent.pl
 • Prezydent.pl
  Prezydent.pl
 • Prezydent.pl
  Prezydent.pl
 • Prezydent.pl
  Prezydent.pl
 • Prezydent.pl
  Prezydent.pl

W powrocie do fundamentów braterstwa wiedzie droga do zdefiniowania nowych celów harcerstwa - powiedział w niedzielę Prezydent Bronisław Komorowski.

Podczas krakowskich uroczystości z okazji 100-lecia ruchu harcerskiego prezydent życzył następnemu polskiemu pokoleniu harcerzy, by "potrafiło dobrze określić własną misję".

- Fundamentem harcerstwa jest wiara w to, że człowiek człowiekowi jest bratem, że skaut ze skautem, harcerz z harcerzem zawsze ma wspólne ideały, wspólną symbolikę i wspólne marzenia – mówił Prezydent.

- Nie nam, starszym, jest dane podpowiadać w sposób głośny, ale wydaje mi się, że w powrocie do fundamentów braterstwa harcerzy, poczucia wspólnoty, poczucia łatwości nawiązywania kontaktu z innym człowiekiem, szukania poprzez radość życia i umiejętność kształtowania postaw dzielnych ludzi, wiedzie droga do nowego zdefiniowania wyzwań, celów, które w dalszym ciągu stoją przed harcerstwem - podkreślił Prezydent.

Życzył Związkowi Harcerstwa Polskiego, a także wszystkim harcerzom i harcerkom w Polsce, by "wspólnym wysiłkiem potrafili w zgodzie ze stuletnią tradycją wyznaczyć cele na przyszłość". - Czuwajcie następne sto lat - dodał.

Obecny na Wawelu prezydent Bronisław Komorowski przed mszą św. złożył prywatną wizytę w krypcie pod Wieżą Srebrnych Dzwonów, gdzie spoczywa były Prezydent Lech Kaczyński z małżonką.

- Harcerstwo sprawdza się codziennie jako szkoła przyszłych elit państwa polskiego; kształtuje te postawy, które są przydatne nie tylko w historii, ale także współcześnie i w przyszłości - mówił Prezydent.

Jak podkreślił, propozycję objęcia protektoratu nad ZHP przyjmuje z radością . - Jak już się zostało harcerzem, to na całe życie, nie tylko dlatego, że ma się żonę harcerkę - mówił.

- Serdecznie dziękuję za propozycję i za zrozumienie, że mamy razem do wykonania ogromną pracę. Dla mnie jest to źródłem wzruszenia, dumy i honoru, że mogę stanąć w szeregu polskich prezydentów, także Naczelnika Państwa, który od zarania niepodległości stali zawsze razem z harcerzami, doceniając ich wkład w budowę państwa, walkę o wolność, ale także ich wkład w system wychowawczy kształtujący naród - powiedział Bronisław Komorowski.

Zaakcentował, że wzorem naczelnika Piłsudskiego, który docenił wkład harcerstwa w odzyskanie niepodległości, ale także prezydentów powojennych, może również obiecać szczególną troskę o to, aby "ruch harcerski nie tylko podczas jubileuszu, ale także na co dzień mógł korzystać z opieki, pomocy i wsparcia także głowy państwa".

- To jest wielka rzecz przygotowywanie następnych pokoleń Polaków. Jestem pełen wiary i ufności, wbrew tym, którzy mówią, że harcerstwo to już przeszłość i tylko tradycja - mówił. - Harcerstwo sprawdza się codziennie jako szkoła przyszłych elit państwa polskiego, bo wystarczy prześledzić różne życiorysy (...) aby dostrzec to, co jest wyniesione z ideałów i wartości harcerskich: dzielność, postawę służby innym, miłość bliźniego, dostrzeganie w drugim człowieku brata, miłość ojczyzny, przyrody (...) to wszystko zawsze będzie potrzebne Polsce. Dlatego jestem spokojny o przyszłość ruchu harcerskiego - zaznaczył Prezydent.

Honorowy protektorat nad ZHP objęli wcześniej prezydenci Lech Wałęsa i Aleksander Kwaśniewski, nawiązując do przedwojennej tradycji, gdy protektorat ten sprawowali marszałek Józef Piłsudski, prezydenci Stanisław Wojciechowski i Ignacy Mościcki. Podczas wojny prezydenci na uchodźstwie również byli protektorami ZHP działającego poza granicami kraju. Lech Kaczyński zdecydował o przyjęciu protektoratu nie tylko nad ZHP, ale też nad pozostałymi organizacjami harcerskimi w kraju.

Na Wawel przybyło blisko 3 tys. harcerzy, uczestników Jubileuszowego Zlotu Stulecia Harcerstwa "Kraków 2010". W miasteczku zlotowym na krakowskich Błoniach mieszkało 8 tys. harcerzy, jednak nie wszyscy mogli zmieścić się na Wawelskim Wzgórzu.

Prezydent B. Komorowski odznaczył w niedzielę najbardziej zasłużonych dla ruchu harcerskiego, wziął udział w mszy św., a także odwiedził harcerskie miasteczko na Błoniach.

Bronisław Komorowski podczas studiów na Uniwersytecie Warszawskim był instruktorem harcerskim i organizatorem turystyki pieszej i kajakowej. W harcerstwie poznał swoją żonę Annę. (PAP)