Odsłonięcie tablicy upamiętniającej ks. płk. Jana Osińskiego - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Odsłonięcie tablicy upamiętniającej ks. płk. Jana Osińskiego

W niedzielę, 3 października br. w Michowie (woj. lubelskie), podczas mszy św. odsłonięta i poświęcona została tablica upamiętniająca, pochodzącego z tej miejscowości, ks. płk. Jana Osińskiego, osobistego sekretarza śp. bp polowego Tadeusza Płoskiego, jednej z 96 ofiar katastrofy smoleńskiej.

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego minister Stanisław Koziej skierował do rodziny ks. J. Osińskiego list, w którym podkreślił, że tragicznie zmarły kapelan „służył Ojczyźnie jako żołnierz, a jako kapelan dla wielu żołnierzy był przewodnikiem i autorytetem moralnym, jako kapłan spinał słowem wiedzy i wiary czym budował most między rzeczywistością fizyczną i duchową”. – Tablica jest symbolicznym hołdem złożonym ks. Janowi, Niech pamięć o nim zachęca i pobudza nas do stawania się lepszymi – napisał szef BBN. W imieniu ministra Stanisława Kozieja list odczytał Krzysztof Szymański, dyrektor Gabinetu Szefa Biura.

Mszę św. z bp. pomocniczym archidiecezji lubelskiej Ryszardem Karpińskim i ks. Sławomirem Żarskim, administratorem diecezji wojskowej koncelebrowało liczne grono kapelanów Ordynariatu Polowego oraz archidiecezji lubelskiej. W uroczystościach odsłonięcia tablicy poza rodziną i przyjaciółmi ks. Jana uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, wojska, pracownicy Kurii Polowej WP, młodzież z michowskich szkół, sąsiedzi i mieszkańcy okolicznych miejscowości. Przy ołtarzu stanęły poczty sztandarowe dęblińskiej Szkoły Orląt, szkół, a także organizacji kombatanckich, kolejowych i strażackich.

- Pamięć jest pierwszym i podstawowym przejawem miłości – mówił w homilii ks. Sławomir Żarski, administrator diecezji wojskowej. Dodał, że „człowiek, który nie pamięta – nie kocha”. – To właśnie ta pamięć o naszym współbracie sprowadziła nas do tej, parafialnej świątyni, poszliśmy jego śladami – podkreślił. Administrator diecezji wojskowej powiedział, że odsłonięta tablica jest kolejną pamiątką „trudnego i mrocznego, bo niewyjaśnionego jeszcze dramatu”. – Bogu dzięki, że przejawów pamięci o 10 kwietnia 2010 roku jest tak wiele, powstały, powstają i będą jeszcze stawiane w Ojczyźnie naszej krzyże, tablice i kapliczki chroniące przed zapomnieniem ofiary 96 Polaków, którzy oddali swoje życie w walce o przywrócenie pamięci w Europie i na świecie o zamordowanych w Katyniu – powiedział.

Kapelan podkreślił, że pamięć o tragicznie zmarłych uczestnikach lotu, jest potrzebna kolejnym pokoleniom Polaków. – Upamiętnienie ich imion i nazwisk, czy to się komuś podoba czy nie potrzebne jest nam do życia, abyśmy nie umarli jako Polska, jako naród – podkreślił.
Zwracając się do mieszkańców Michowa powiedział; - Proszę Was niech nie tylko ta kamienna tablica świadczy o ks. płk. Janie Osińskim, Wy bądźcie tą pamiątką, bądźcie czytelną tablicą ukazującą wiarę nadzieję i miłość – zaapelował.

Wykonaną z czarnego granitu tablicę ufundował ks. Waldemar Sierpiński. Jej odsłonięcia dokonali mama ks. Jana - Stanisława, siostry, fundator oraz przedstawiciel Szefa BBN i Ministra ON. Aktu poświęcenia tablicy dokonał ks. płk Sławomir Żarski. Przy tablicy złożone zostały kwiaty i zapalono znicze. Odczytany został także wiersz dedykowany kapelanowi.

Na tablicy widnieje portret ks. Osińskiego oraz orzeł Sił Powietrznych RP. Znajduje się także na niej napis: ŚP. KSIĄDZ PUŁKOWNIK JAN OSIŃSKI/1975-2010/SEKRETARZ BISKUPA POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO/SYN TUTEJSZEJ PARAFII/ZGINĄŁ W KATASTROFIE LOTNICZEJ/POD SMOLEŃSKIEM W DNIU 10 IV 2010 R.

Na tablicy umieszczone zostało także następujące epitafium: Tułaczka moja już dobiegła kresu,/Dla moich oczu słońce ziemi zgasło,/W Tobie mój Boże, znajdę pokój wieczny,/Ty będziesz dla mnie niegasnącym światłem. /s. M. Imelda/. Tablica znajduje się na prawo od głównego wejścia do kościoła.

 

***

Ksiądz Jan Osiński urodził się 24 marca 1975 roku w Michowie jako jeden z trojga dzieci Henryka i Stanisławy z domu Rączka. Ukończył miejscową szkołę podstawową i liceum. W 1994 roku rozpoczął studia wyższe w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie na Wydziale Elektroniki. Po pierwszym roku, zrezygnował z dalszych studiów na tej uczelni – jak sam mówił kierowany głosem serca i formacją duchową jaką otrzymał w domu rodzinnym – poprosił o przyjęcie do Wyższego Seminarium Duchownego Świętego Jana Chrzciciela w Warszawie z zamiarem wstąpienia do służby wojskowej jako kapelan w Ordynariacie Polowym Wojska Polskiego.
W maju 2000 roku otrzymał święcenia diakonatu. Święcenia kapłańskie z rąk Biskupa Polowego Sławoja Leszka Głódzia przyjął 27 maja 2001 roku w Katedrze Polowej w Warszawie. Zostaje wtedy mianowany na stopień podporucznika.

Po święceniach zostaje skierowany dekretem nominacyjnym do pracy duszpasterskiej jako wikariusz Parafii Wojskowej w Dęblinie i kapelan 1 Ośrodka Szkolenia Lotniczego. 15 czerwca 2004 roku Biskup Polowy Sławoj Leszek Głódź mianował go wikariuszem Parafii Katedry Polowej w Warszawie, a także sekretarzem Biskupa Polowego.
Od 15 listopada 2004 roku pełnił urząd osobistego sekretarza Biskupa Polowego Tadeusza Płoskiego. Sprawował także funkcję Korespondenta Ordynariatu Polowego WP dla Radia Watykańskiego, kapelana Wojskowego Wymiaru Sprawiedliwości, kapelana WSI, wicekanclerza Kurii Polowej Wojska Polskiego i Kapelana 1. Bazy Lotniczej w Warszawie, a także Naczelnego Kapelana Straży Ochrony Kolei oraz Kapelana Komendy Głównej Straży Ochrony Kolei w Warszawie.
W 2008 roku ukończył Wydział Prawa Kanonicznego w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i rozpoczął studia na Wydziale Prawa i Administracji tego Uniwersytetu z zakresu prawa.

W 2009 roku został powołany przez bp Tadeusza Płoskiego w skład Komisji Głównej Synodu jako zastępca Sekretarza Generalnego Synodu oraz zastępcą Sekretarza Generalnego Synodu w Sekretariacie Synodu Ordynariatu Polowego w Polsce. Zginął z bp Płoskim i 94 uczestnikami uroczystości 70. rocznicy obchodów zbrodni katyńskiej, w katastrofie samolotu pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 roku.

 

(Źródło: ordynariat.pl, inf. własna)

 • fot. K. Stępkowski
  fot. K. Stępkowski
 • fot. K. Stępkowski
  fot. K. Stępkowski
 • fot. K. Stępkowski
  fot. K. Stępkowski
 • fot. K. Stępkowski
  fot. K. Stępkowski
 • fot. K. Stępkowski
  fot. K. Stępkowski
 • fot. K. Stępkowski
  fot. K. Stępkowski
 • fot. K. Stępkowski
  fot. K. Stępkowski
 • fot. K. Stępkowski
  fot. K. Stępkowski
 • fot. K. Stępkowski
  fot. K. Stępkowski