Prezydent powołał Zastępcę Szefa BBN - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Strona znajduje się w archiwum.

Prezydent powołał Zastępcę Szefa BBN

We wtorek 19 października br. Prezydent RP Bronisław Komorowski wręczył dr Zdzisławowi Lachowskiemu akt powołania na stanowisko Zastępcy Szefa BBN.

  • Kancelaria Prezydenta RP
    Kancelaria Prezydenta RP

Dr Zdzisław Lachowski został powołany na stanowisko Zastępcy Szefa BBN postanowieniem Prezydenta RP z dn. 15 października 2010 r.

***

Dr Zdzisław Lachowski pracował w Sztokholmskim Międzynarodowym Instytucie Badań nad Pokojem (Stockholm International Peace Research Institute - SIPRI). Uczestniczył w Programie Bezpieczeństwa Euroatlantyckiego, był także szefem Projektu Kontroli Broni Konwencjonalnej.

W 1976 r. został absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, następnie, w latach 1976-1989, pracował w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych w Warszawie. Jest autorem licznych publikacji dotyczących europejskiej polityki bezpieczeństwa, kontroli zbrojeń oraz innych zagadnień z zakresu europejskich spraw polityczno-wojskowych. Ostatnio zajmował się problematyką bezpieczeństwa i budowy zaufania w regionie azjatyckim (Azji Centralnej, Półwyspie Koreańskim oraz Tajwanie).

Jego ostatnie publikacje to Confidence- and Security-Building Measures in the New Europe (OUP: Oxford, 2004); The Relevance of Conventional Arms Control in Europe (redaktor i współautor, 2006), Tools for Building Confidence on the Korean Peninsula (redaktor i współautor, SIPRI–CSS, ETH Zurich, 2007); and Foreign Military Bases in Eurasia (SIPRI Policy Paper no. 18, 2007). Autor publikacji nt. bezpieczeństwa europejskiego oraz kontroli broni konwencjonalnej. Od 1992 r. uczestniczył w opracowaniu SIPRI Yearbook (OUP–Oxford) natomiast od 1996 r. Rocznika Strategicznego (Scholar, Warszawa)

1976 — Absolwent Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego
1976-1990 — Zatrudniony w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych w Warszawie
1976-1980 — Redaktor miesięcznika Recueil de documents (Warszawa)
1980-1987 — Pracownik naukowy w PISM, Departament Bezpieczeństwa Europejskiego
1987-1990 — Starszy pracownik naukowy
1985-86 — Stypendium w Institute for East-West Security Studies w Nowym Jorku
1989 — Doktorat pt. European Political Cooperation of the EC states and the CSCE process
Listopad 1990 — Zatrudniony w SIPRI
1990-1991 — Adiunkt, Program Budowy Wspólnego Systemu Bezpieczeństwa w Europie, SIPRI
1991-1999 — Pracownik naukowy, szef Projektu Kontroli nt. Broni Konwencjonalnej oraz Środków Budowy Zaufania i Bezpieczeństwa (CSBM) w SIPRI
1999-2004 — Szef Projektu Kontroli Broni Konwencjonalnej, SIPRI
2003–2005 — Starszy pracownik naukowy, Euroatlantycki, Globalny i Regionalny Program Bezpieczeństwa
2005-2007 — Szef Koreańskiego Programu Środków Budowy Zaufania (Korean CBM)
2007-2010 — Szef Projektu Kontroli Broni Konwencjonalnej oraz Budowy Zaufania i Bezpieczeństwa (CSBM), Program Bezpieczeństwa Euroatlantyckiego, SIPRI
2010 — Zastępca Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego