Odsłonięcie popiersia śp. gen. broni biskupa Tadeusza Płoskiego - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Odsłonięcie popiersia śp. gen. broni biskupa Tadeusza Płoskiego

W czwartek, 28 października br., w Katedrze Polowej Wojska Polskiego odprawiono mszę św. podczas której odsłonięto i poświęcono popiersie śp. bp.Tadeusza Płoskiego. W ceremonii uczestniczyli przedstawiciele Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

We mszy św., podczas której obchodzono również 6. rocznicę sakry biskupiej i ingresu śp. bp. Płoskiego, uczestniczyła jego matka - pani Kazimiera Płoska. Nabożeństwo koncelebrował abp senior warszawski, prymas senior Polski, kardynał prezbiter Józef Glemp, wspólnie z abp. Henrykiem Hoserem, abp. Wojciechem Ziembą, bp. Marianem Dusiem oraz bp. Stanisławem Budzikiem. Kazanie wygłosił ks. płk Sławomir Żarski, administrator Ordynariatu Polowego WP.

Wśród zaproszonych gości obecni byli przedstawiciele instytucji centralnych oraz wszystkich Rodzajów Sił Zbrojnych, Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Straży Ochrony Kolei i Służby Celnej. Modliło się także liczne grono kapelanów wojskowych.

W Katedrze Polowej znajdują się popiersia dwóch biskupów polowych – pierwszego ordynariusza wojskowego bpa Stanisława Galla i bpa Józefa Gawliny. Msza św. rozpoczęła się od poświęcenia popiersia, bp. Płoskiego, którego autorem jest Andrzej Renes.

Podczas mszy św., matka bp. Tadeusza Płoskiego przekazała jako wotum najważniejsze odznaczenia, jakie otrzymał tragicznie zmarły biskup polowy. Odznaczenia zostaną umieszczone obok figury Matki Bożej – Królowej Polski znajdującej się w ołtarzu głównym Katedry Polowej. Wotum w postaci ryngrafu z wizerunkiem roztrzaskanej kaplicy polowej w Afganistanie złożyli także żołnierze z 21. brygady Strzelców Podhalańskich, pełniący VI zmianę.
Po zakończonej Eucharystii wierni udali się do Kaplicy Lotników, gdzie na grobie bp. Tadeusza Płoskiego i jego sekretarza, ks. płk. Jana Osińskiego złożone zostały kwiaty.

***

Tadeusz Stefan Płoski, generał broni, profesor doktor habilitowany nauk prawnych, biskup polowy WP.
Urodził się 9 marca 1956 r. w Lidzbarku Warmińskim.
W 1976 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego „Hosianum” w Olsztynie, gdzie odbył studia filozoficzno-teologiczne. 6 czerwca 1982 r. w katedrze olsztyńskiej przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa warmińskiego Jana Obłąka. Przez rok pracował jako wikariusz w parafii pw. św. Józefa w Morągu.
W 1992 r. został oddelegowany do Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego i 1 czerwca 1992 r. objął urząd notariusza, następnie w 1994 r. – szefa wydziału duszpasterskiego Kurii Polowej w Warszawie. Od 1995 do 2001 r. pełnił funkcję redaktora naczelnego pisma Ordynariatu Polowego „Nasza Służba”. 16 maja 2001 r. objął urząd Kanclerza Kurii Polowej.

W latach 1996 - 2004 był referentem i opiekunem alumnów Wyższego Seminarium Duchownego Ordynariatu Polowego. Od 1998 r. wykładał prawo wyznaniowe na Wydziale Prawa i Administracji w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Z ramienia Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego pełnił funkcję korespondenta Radia Watykańskiego i Katolickiej Agencji Informacyjnej.
16 października 2004 r. został mianowany przez Ojca Świętego Jana Pawła II Biskupem Polowym Wojska Polskiego. 30 października 2004 r. przyjął święcenia biskupie i odbył uroczysty Ingres z ceremoniałem wojskowym do Katedry Polowej Wojska Polskiego w Warszawie.
Zginął 10 kwietnia 2010 r. w katastrofie rządowego samolotu pod Smoleńskiem, w drodze na uroczystości 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Został pochowany w Katedrze Polowej WP w Warszawie; pośmiertnie awansowany na stopień generała broni.


Źródło: Ordynariat Polowy WP

 

 • fot. K. Stępkowski
  fot. K. Stępkowski
 • fot. K. Stępkowski
  fot. K. Stępkowski
 • fot. K. Stępkowski
  fot. K. Stępkowski
 • fot. K. Stępkowski
  fot. K. Stępkowski
 • fot. K. Stępkowski
  fot. K. Stępkowski
 • fot. K. Stępkowski
  fot. K. Stępkowski
 • fot. K. Stępkowski
  fot. K. Stępkowski
 • fot. K. Stępkowski
  fot. K. Stępkowski
 • fot. K. Stępkowski
  fot. K. Stępkowski