Prezydent, premier i szefowie MON i MSZ o stanowisku Polski na szczyt NATO - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

03.11.2010

Prezydent, premier i szefowie MON i MSZ o stanowisku Polski na szczyt NATO

Polskie stanowisko na szczyt NATO w Lizbonie ustalali wspólnie prezydent, premier i szefowie MSZ i MON podczas spotkania, które w środę, 3 listopada br., odbyło się w Pałacu Prezydenckim.

 • prezydent.pl
  prezydent.pl
 • prezydent.pl
  prezydent.pl
 • prezydent.pl
  prezydent.pl
 • prezydent.pl
  prezydent.pl
 • prezydent.pl
  prezydent.pl

Po spotkaniu prezydent Bronisław Komorowski oświadczył, że zostało uzgodnione wspólne stanowisko, które przedstawi na szczycie NATO w Lizbonie. "Jeszcze jesteśmy w trakcie pracy, toczy się dyskusja, zmieniane są niektóre teksty, które będą podstawą do decyzji w Lizbonie, ale już dzisiaj możemy powiedzieć, że projekt dokumentu strategicznego Sojuszu Północnoatlantyckiego, nowa koncepcja strategiczna, w ogromnej mierze odpowiada polskim aspiracjom, polskim ambicjom, polskim oczekiwaniom" – mówił prezydent.

 

Podkreślił, że jest to dokument dobry, który oddaje naszą troskę o to, aby była odpowiednia waga i odpowiednia implementacja w praktyce NATO Artykułu 5 Traktatu Waszyngtońskiego. Artykuł ten mówi, że zbrojna napaść na jednego z członków Sojuszu traktowana jest jak napaść na całe NATO, a państwa członkowskie są zobowiązane do udzielenia pomocy stronie zaatakowanej.

Mówiąc o listopadowym szczycie NATO, prezydent stwierdził, że istotnym jego elementem będzie debata o przyszłości misji w Afganistanie. Jak podkreślił, Sojusz Północnoatlantycki, co jest zgodne z oczekiwaniami strony polskiej, ma w perspektywie zakończenie tej misji. "Jest strategia zakończenia misji, uzgodniona przez ministrów spraw zagranicznych i ministrów obrony narodowej, która wyznacza termin zakończenia misji na rok 2014" – mówił prezydent. Dodał, że przeprowadzone to będzie poprzez zmianę charakteru misji i stopniowe zmniejszanie zaangażowania w zależności od rozwoju sytuacji w regionach. "Oznacza to, że także misja polska może być zakończona wcześniej, do tego oczywiście będziemy dążyli" – wyjaśnił Bronisław Komorowski.

Jak powiedział, z perspektywy Polski jest ważne, żeby nasza misja bojowa w Afganistanie została zastąpiona misja szkoleniową.

Szczyt NATO - który odbędzie się w dniach 19-20 listopada w Lizbonie - ma m.in. przyjąć nową koncepcję strategiczną Sojuszu.

Na konferencji przed spotkaniem minister Sławomir Nowak powiedział, że tego typu rozmowy powinny odbywać się przed każdym wydarzeniem ważnym z punktu widzenia polskiej polityki zagranicznej.

 

W spotkaniu uczestniczyli także: szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego minister Stanisław Koziej, rzecznik rządu Paweł Graś i prezydencki minister Jaromir Sokołowski.

Źródło: www.prezydent.pl