Awanse generalskie z okazji Narodowego Święta Niepodległości - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

09.11.2010

Awanse generalskie z okazji Narodowego Święta Niepodległości

Prezydent RP Bronisław Komorowski nadał stopnie generalskie:

I Wojsko Polskie

stopień generała:

 • generał broni Mieczysław Bieniek – zastępca dowódcy strategicznego NATO ds. Transformacji w Sojuszniczym Dowództwie Transformacyjnym NATO w Norfolk (USA)

stopień generała dywizji:

 • generał brygady Janusz Bojarski – polski przedstawiciel wojskowy przy Komitetach Wojskowych NATO i UE, Bruksela
 • generał brygady Zbyszek Czerwiński – szef Zarządu Planowania Rzeczowego SG WP
 • generał brygady Sławomir Kałuziński – szef sztabu, zastępca dowódcy Sił Powietrznych, instruktor-pilot
 • generał brygady Krzysztof Szymański – szef Zarządu Planowania Logistyki SG WP

stopień generała brygady:

 • pułkownik Piotr Patalong – dowódca Wojsk Specjalnych
 • pułkownik Andrzej Tuz – dowódca 12. Brygady Zmechanizowanej w Szczecinie
 • pułkownik Bogdan Tworkowski – dowódca 6. Brygady Powietrznodesantowej w Krakowie

stopień kontradmirała:

 • komandor Stanisław Kania – szef szkolenia morskiego, zastępca szefa szkolenia Marynarki Wojennej RP

II Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

stopień generała brygady:

 • pułkownik Krzysztof Bondaryk – szef ABW

III Służba Wywiadu Wojskowego
stopień generała brygady:

 • pułkownik Radosław Kujawa – szef SWW

IV Służba Kontrwywiadu Wojskowego

stopień generała brygady:

 • pułkownik Janusz Nosek – szef SKW

V Biuro Ochrony Rządu

stopień generała brygady:

 • pułkownik Jerzy Matusik – zastępca szefa BOR

VI Policja

stopień nadinspektora:

 • inspektor Zbigniew Maciejewski - komendant wojewódzki Policji we Wrocławiu


VII Państwowa Straż Pożarna

stopień nadbrygadiera:

 • starszy brygadier Wojciech Mendelak - komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

VIII Straż Graniczna

stopień generała brygady:

 • pułkownik Leszek Elas - komendant główny Straży Granicznej

Uroczystość wręczenia nominacji odbędzie się w przeddzień Narodowego Święta Niepodległości - 10 listopada 2010 roku, w Pałacu Prezydenckim o godz. 13.30.

***
Biogramy (noty biograficzne pochodzą z instytucji wnioskujących o nominacje)

Generał Mieczysław Bieniek – ur. 19 czerwca 1951 roku w m. Krapkowice, stanowisko Zastępcy Dowódcy w Kwaterze Naczelnego Dowódcy Transformacji, Sojuszniczego Dowództwa Transformacyjnego, zaszeregowane do stopnia etatowego generała, zajmuje od 29 września 2010 roku. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych oraz Akademii Sztabu Generalnego WP. Ukończył podyplomowe studium operacyjno-strategiczne w Królewskiej Akademii Studiów Obronnych w Wielkiej Brytanii oraz kurs zarządzania zasobami obrony w Wyższej Szkole Podyplomowej Marynarki Wojennej w USA. Uzyskał stopień doktora nauk wojskowych w Akademii Obrony Narodowej.Generał dywizji Janusz Bojarski
– ur. 24 czerwca 1956 roku w m. Krasnosielc, stanowisko Polskiego Przedstawiciela Wojskowego przy Komitetach Wojskowych NATO
i Unii Europejskiej, zaszeregowane do stopnia etatowego generała dywizji, zajmuje od 29 września 2010 roku. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności oraz Akademii Obrony Narodowej. Ukończył podyplomowe studium dziennikarstwa i edytorstwa na Uniwersytecie Warszawskim oraz wyższe studium polityki obronnej w Narodowym Uniwersytecie Obrony w Waszyngtonie.
 

Generał dywizji Zbyszek Czerwiński – ur. 8 października 1960 roku w m. Janowiec Kościelny, stanowisko Szefa Zarządu Planowania Rzeczowego - P8, zaszeregowane do stopnia etatowego generała dywizji, zajmuje od 1 września 2009 roku. Jest absolwentem Wyższej Oficerskiej Szkoły Samochodowej i Politechniki Poznańskiej. Ukończył studia podyplomowe w zakresie zabezpieczenia technicznego działań bojowych Wojsk Lądowych w Wojskowej Akademii Technicznej oraz studia podyplomowe w zakresie obronności państwa w Akademii Obrony Narodowej.
 Generał dywizji Sławomir Kałuziński
– ur. 7 listopada 1960 roku w m. Sulejów, stanowisko Szefa Sztabu - Zastępcy Dowódcy Sił Powietrznych, zaszeregowane do stopnia etatowego generała dywizji, zajmuje od 28 czerwca 2010 roku. Jest absolwentem Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej i Akademii Obrony Narodowej. Ukończył studia dowódczo-sztabowe połączonych rodzajów sił zbrojnych w Szkole Sił Kanadyjskich, studia podyplomowe na Politechnice Koszalińskiej oraz studium polityki obronnej w Królewskiej Akademii Studiów Obronnych w Londynie.
 Generał dywizji Krzysztof Szymański
– ur. 22 lipca 1952 roku w m. Szczebrzeszyn, stanowisko Szefa Zarządu Planowania Logistyki - P4, zaszeregowane do stopnia etatowego generała dywizji, zajmuje od 1 stycznia 2007 roku. Jest absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej. Ukończył kurs akademicki wojsk pancernych w Akademii Wojsk Pancernych w ZSRR, studia podyplomowe o specjalności dowódczo-sztabowej i operacyjno-strategicznej w Akademii Sztabu Generalnego SZ Federacji Rosyjskiej oraz kurs oficerów flagowych NATO w Akademii Obrony NATO w Rzymie.

 

Generał brygady Piotr Patalong – ur. 24 grudnia 1962 roku w Katowicach, stanowisko Dowódcy Wojsk Specjalnych, zaszeregowane do stopnia etatowego generała brygady, zajmuje od 15 sierpnia 2010 roku. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych oraz Akademii Obrony Narodowej. Ukończył kurs rangersów w Ośrodku Szkolenia Wojsk Lądowych w Fort Benning, kurs taktyczno-operacyjny integracji z NATO i studia podyplomowe w zakresie operacyjno-strategicznym w Akademii Obrony Narodowej oraz podyplomowe studia polityki obronnej w Królewskiej Akademii Studiów Obronnych w Londynie.
 


Generał brygady Andrzej Tuz
– ur. 27 czerwca 1962 roku w m. Węgliniec, stanowisko Dowódcy 12 Brygady Zmechanizowanej, zaszeregowane do stopnia etatowego generała brygady, zajmuje od 1 stycznia 2010 roku. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych oraz Akademii Obrony Narodowej. Ukończył wyższy kurs doskonalenia oficerów dowódców batalionów piechoty zmechanizowanej, studia podyplomowe w zakresie służby zagranicznej w Akademii Obrony Narodowej oraz podyplomowe studia polityki obronnej w Narodowym Uniwersytecie Obrony w Pekinie.
 
Generał brygady Bogdan Tworkowski
– ur. 12 listopada 1954 roku w m. Truskolasy Olszyna, stanowisko Dowódcy 6 Brygady Powietrznodesantowej, zaszeregowane do stopnia etatowego generała brygady, zajmuje od 1 października 2010 roku. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności oraz Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończył studia podyplomowe w zakresie historii na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studium polityki obronnej w Akademii Obrony Narodowej.


Kontradmirał Stanisław Kania
– ur. 15 października 1954 roku w m. Brzuśnik, stanowisko Szefa Szkolenia Morskiego - Zastępcy Szefa Szkolenia Marynarki Wojennej, zaszeregowane do stopnia etatowego kontradmirała, zajmuje od 6 lipca 2009 roku. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej oraz Akademii Obrony Narodowej. Ukończył międzynarodowy kurs oficerów sztabu w Holenderskiej Akademii Obrony oraz kurs doskonalenia dowódców jednostek wojskowych z teorii organizacji i zarządzania w Akademii Obrony Narodowej.

 

Generał brygady Krzysztof Bondaryk – ur. w 1959 roku w Białymstoku. Studia wyższe w Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku ukończył, otrzymując tytuł magistra historii. W latach 80. był działaczem Niezależnego Zrzeszenia Studentów i jednym z organizatorów Regionalnego Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania w Białymstoku. W stanie wojennym działał jako drukarz, kolporter i redaktor pism niezależnych. W 1982 r. aresztowany za działalność antykomunistyczną. Po wyjściu z więzienia w 1983 r. nadal działał w solidarnościowym podziemiu. W 1989 roku uczestniczył w ruchu Komitetów Obywatelskich. Pracował jako nauczyciel historii, był asystentem w Instytucie Historii PAN w Warszawie. W 1990 r. Minister Spraw Wewnętrznych, senator Krzysztof Kozłowski mianował go Pełnomocnikiem Ministra ds. Tworzenia Urzędu Ochrony Państwa w Białymstoku. W latach 1990 – 1996 był Szefem Delegatury UOP w Białymstoku. W latach 1997 – 1998 pracował jako wicedyrektor i dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli w MSWiA. Jesienią 1998 roku premier Jerzy Buzek powierzył mu funkcję Delegata Rządu ds. Wdrażania Reformy Ustrojowej w Województwie Wielkopolskim. W latach 1998 – 1999 Krzysztof Bondaryk pełnił funkcję wiceministra w MSWiA i był odpowiedzialny m. in. za wprowadzenie Ustawy o Ochronie Informacji Niejawnych i Krajowego Centrum Informacji Kryminalnej. Po odejściu ze służby państwowej w 2001 roku pracował w sektorze telekomunikacyjnym i bankowym zdobywając doświadczenie menadżerskie. W latach 2006 – 2007 był ekspertem Sejmowej Komisji ds. Służb Specjalnych. Od 16.11.2007 r. pełnił obowiązki Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Od 16.01.2008 r. jest Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Jako Szef Agencji podjął szereg decyzji mających na celu modernizację służby. W lutym 2008 r. powołano CERT.GOV.PL - Rządowy Zespół Reagowania na Incydenty Komputerowe, komórkę monitorującą zagrożenia dla administracji publicznej w cyberprzestrzeni. W październiku 2008 roku uruchomiono Centrum Antyterrorystyczne (CAT) – nowoczesną jednostkę wspomagającą koordynację służb ochrony antyterrorystycznej państwa. W tym okresie ABW zrealizowała szereg spraw zakończonych sukcesem m.in. w lutym 2009 r. funkcjonariusze ABW rozbili międzynarodową grupę zajmującą się przemytem narkotyków, przejmując ponad tonę kokainy z Ameryki Południowej. W 2009 r. pod zarzutem szpiegostwa został zatrzymany przez ABW obywatel Federacji Rosyjskiej prowadzący działalność wywiadowczą na rzecz Głównego Zarządu Wywiadowczego (GRU) i Sztabu Generalnego FR.
 

Generał brygady Radosław Kujawa – ur. w 1965 r. w Szczecinie. Historyk, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończył kurs oficerski w Ośrodku Kształcenia Kadr Wywiadu UOP. Pełnił służbę w Zarządzie Wywiadu i Kontrwywiadu Urzędu Ochrony Państwa oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu, w tym od roku 2001 na stanowiskach kierowniczych: naczelnika Wydziału, zastępcy dyrektora i dyrektora Departamentu. Od 04.02.2008 r. na stanowisku Zastępcy Szefa Służby Wywiadu Wojskowego, następnie od 11.08.2008 r. Szef Służby Wywiadu Wojskowego. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Wojskowym Krzyżem Zasługi.
 

Generał brygady Janusz Nosek – ur. w 1968 roku w Nowym Targu. Historyk, absolwent Wydziału Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, uczeń prof. Tomasza Strzembosza. Ukończył studia podyplomowe w Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie w zakresie racjonalizacji działania służb prewencyjnych i kontrolnych. Od 1992 roku funkcjonariusz Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Rozpoczął karierę zawodową od stanowiska młodszego inspektora, kolejno zajmując następujące stanowiska kierownicze: naczelnika wydziału zamiejscowego UOP w Zakopanem (1996-1998), zastępcy szefa Delegatury UOP w Krakowie (1998 – 1999), dyrektora Zarządu Ochrony Ekonomicznych Interesów Państwa UOP (1999 – 2002), dyrektora Delegatury ABW w Krakowie (2002 – 2006), dyrektora Inspektoratu Nadzoru, Kontroli i Bezpieczeństwa Wewnętrznego ABW (od listopada 2007 do lutego 2008). Od 20 lutego 2008 roku płk Janusz Nosek pełnił obowiązki Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego, a następnie w dniu 20 maja 2008 roku został przez Prezesa Rady Ministrów powołany na to stanowisko. Jest autorem opublikowanej w 1999 roku biografii wojskowej gen. bryg. Mieczysława Boruty Spiechowicza. W latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku był działaczem niejawnego Ruchu Harcerskiego RP. W toku dotychczasowej służby uczestniczył w wielu szkoleniach krajowych i zagranicznych, m.in. w Akademii FBI w Quantico. Odznaczony Brązowym i Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, a ponadto krajowymi i zagranicznymi medalami resortowymi.
 

Generał brygady Jerzy Matusik – ur. w 1962 roku w Kozienicach. Całe swoje dorosłe życie związał z mundurem. W 1986 roku ukończył Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Łączności w Zegrzu. Jako oficer Wojska Polskiego pełnił służbę na stanowiskach dowódczych w jednostkach podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowej, a następnie Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji. W 1996 roku uzyskał dyplom Akademii Obrony Narodowej. Po zakończeniu studiów wyznaczony na stanowisko Szefa Sztabu 7 Pułku Dowodzenia Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych SWiA. W 1999 ukończył Podyplomowe Studia z zakresu organizacji i zarządzania w Wojskowej Akademii Technicznej. W Biurze Ochrony Rządu pełni służbę od sierpnia 2000 roku. W BOR zajmował stanowiska kierownicze związane z technicznym zabezpieczeniem działań ochronnych. Odpowiadał za realizację procedur związanych z zamówieniami publicznymi. W dniu 4 grudnia 2007 roku Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji powołał płk. Jerzego Matusika na stanowisko Zastępcy Szefa Biura Ochrony Rządu.
 Nadinspektor Zbigniew Maciejewski
– ur. w 1951 r. we Wrocławiu. Absolwent administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Do służby przyjęty w 1976 r., ukończył szkołę oficerów rezerwy WSW. Pełnił służbę m.in. w pionie ruchu drogowego, dochodzeniowym, patrolowym. Odznaczony m.in. Brązową Odznaką „Za Zasługi dla Obronności Kraju”, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
 

Nadbrygadier Wojciech Mendelak – służbę w ochronie przeciwpożarowej rozpoczął w 1976 r. jako kadet Szkoły Chorążych Pożarnictwa w Poznaniu. Pierwsze doświadczenie zawodowe zdobył na stanowisku młodszego inspektora w Komendzie Wojewódzkiej Straży Pożarnych w Koninie. Od kwietnia 1986 r. zajmował kolejno wyższe stanowiska służbowe: kierownika służby prewencji i kierownika służby operacyjno-szkoleniowej. W czerwcu 1992 r. został powołany na stanowisko komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Koninie. W związku ze zmianą podziału administracyjnego kraju, od 1 września 1999 r. został powołany na stanowisko zastępcy komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, gdzie nadzorował pion logistyczny. Od dnia 20 marca 2007 r. został przeniesiony do Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej i mianowany na stanowisko dyrektora biura, a następnie doradcy komendanta. Mając na względzie dotychczasowy dorobek i niekwestionowane osiągnięcia w służbie oraz bogate doświadczenie w kierowaniu jednostkami ratowniczymi z dniem 2 kwietnia 2008 r. został powołany na stanowisko Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. W ramach zadań służbowych wielokrotnie uczestniczył i kierował działaniami ratowniczo-gaśniczymi wykazując się pełnym zaangażowaniem i profesjonalizmem oraz skutecznością praktycznego wykorzystania posiadanej wiedzy. Szczególne przykłady tych działań to: m. in. pożar lasu na dużym obszarze na pograniczu ówczesnych województw konińskiego i kaliskiego w Orlinie w 1992 r., działania ratownicze podczas awarii cysterny zawierającej fenol w miejscowości Kościelec k. Koła w 1994 roku oraz koordynowanie działań ratowniczych podczas powodzi w maju i czerwcu 2010 r. w zakresie patrolowania wałów siłami własnymi komend powiatów nadwarciańskich z jednoczesnym wdrożeniem prac wzmacniających modernizowane odcinki wałów, co miało istotne znaczenie dla ich skutecznej obrony, a także usuwania skutków powodzi (lokalnych podtopień). Posiadane odznaczenia i wyróżnienia: Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Złoty za Długoletnią Służbę, Złoty Medal „Za Zasługi dla Obronności Kraju”, Złota Odznaka „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”, Złoty Znak Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Złoty Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”.
 

Generał brygady Leszek Elas – ur. w 1957 r. w Prochowicach. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Następnie przyjęty na studia doktoranckie, które przerwała służba wojskowa w Szkole Podchorążych Rezerwy w Elblągu, a później w jednostce „niebieskich beretów” w Gdańsku. Po jej ukończeniu powrócił na uczelnię i w roku 1984 rozpoczął pracę jako asystent w Zespołowej Katedrze Prawa i Postępowania Karnego na Wydziale Prawa i Administracji UG. Publikował wówczas wiele artykułów w czasopismach prawniczych. Pracując na uczelni odbył pozaetatową aplikację sędziowską w Sądzie Wojewódzkim w Gdańsku zakończoną egzaminem sędziowskim w 1986 roku. W 1991 r. otrzymał od Adama Hodysza propozycję uczestnictwa w budowie nowych służb specjalnych niepodległego państwa. Przyjął ją i rozpoczął pracę w Urzędzie Ochrony Państwa, początkowo w Gdańsku, następnie od 1996 roku w Warszawie. W roku 1997 został powołany na stanowisko Dyrektora Zarządu Śledczego UOP. Następnie w latach 2000-2002 w Komendzie Głównej Straży Granicznej pełnił funkcję Dyrektora Biura Dochodzeniowo-Śledczego. Po wyborach w 2001 roku odwołany ze stanowiska. W 2002 roku odszedł ze służby i rozpoczął pracę w przedsiębiorstwach telekomunikacyjnych – TP Internet oraz Polkomtel SA, w pionach związanych z bezpieczeństwem łączności i ochroną informacji, a także realizacją zadań na rzecz służb porządku publicznego. W 2008 r. powołany na stanowisko Komendanta Głównego Straży Granicznej. Zaangażowany w działania związane z przekształcaniem kierowanej formacji w nowoczesną służbę graniczno-migracyjną zdolną do adekwatnego reagowania na wszystkie wyzwania wynikające z członkowstwa Polski w strefie Schengen. Członek Rady Zarządzającej Agencji Frontex. W młodości członek harcerskiej drużyny turystycznej skąd zamiłowanie do gór i wędrówek. Entuzjasta literatury i muzyki.