Raport BBN: Bezpieczeństwo lotów VIP - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

18.11.2010

Raport BBN: Bezpieczeństwo lotów VIP

Poniżej publikujemy Raport BBN: ZASADY I PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA PRZEWOZU POWIETRZNEGO OSÓB ZAJMUJĄCYCH WAŻNE STANOWISKA PAŃSTWOWE.

W poniedziałek, 15 listopada br., w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego odbyła się narada będąca podsumowaniem prac nad przygotowaniem raportu dotyczącego bezpieczeństwa lotów najważniejszych osób w państwie, z uwzględnieniem ustaleń przyjętych na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego w dniu 29 września 2010 roku.

Tym samym zrealizowane zostało polecenie – wydane po katastrofie smoleńskiej przez wykonującego obowiązki Prezydenta marszałka Sejmu RP Bronisława Komorowskiego – opracowania procedur i przepisów dotyczących bezpieczeństwa lotów VIP.

Przygotowane w ramach prac nad raportem projekty stosownych porozumień między kancelariami: Prezydenta RP, Prezesa RM, Sejmu RP oraz Senatu RP (stanowiące załącznik 6 i 7 Raportu) przekazane zostały zainteresowanym podmiotom do dalszego procedowania – przy koordynacyjnej roli Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – w celu ostatecznego uzgodnienia ich treści. BBN będzie monitorowało realizację zaleceń zawartych w raporcie.

 

Przeczytaj RAPORT BBN

Porozumienie w sprawie lotów najważniejszych osób w państwie podpisane, 10 lutego 2011 r.

Przeczytaj wcześniejsze publikacje związane z RAPORTEM BBN