Wakacyjne Staże Studenckie - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Strona posiada nowszą wersję

Kliknij tutaj, aby przejść dalej

Strona znajduje się w archiwum.

08.03.2011

Wakacyjne Staże Studenckie

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego po raz czwarty organizuje Wakacyjne Staże Studenckie (WSS). Partnerem projektu jest Akademia Obrony Narodowej. Staże odbywać się będą w lipcu, sierpniu i wrześniu 2011 roku.

Dzięki zaangażowaniu władz akademickich, samorządów studenckich, dyrekcji bibliotek i mediów, program WSS z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością. W 2010 roku o jedno miejsce miesięcznego stażu w BBN ubiegało się 26 osób.

Nasz program kierujemy do młodych, ambitnych ludzi pragnących pogłębić swoją wiedzę z zakresu stosunków międzynarodowych, bezpieczeństwa narodowego, w tym obronności, spraw wewnętrznych i administracji. Z naszą ofertą zwracamy się do studentów uczelni publicznych i niepublicznych, którzy są na lub po trzecim roku studiów, ale nie ukończyli jeszcze 26. roku życia. Średnia ocen ze wszystkich zaliczonych do tej pory semestrów nie może być niższa niż 4,0.

Studenci, którzy pozytywnie przejdą testy kwalifikacyjne 27 maja br., rozpoczną miesięczny staż w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego w jednym, wybranym przez siebie departamencie/wydziale. W tegorocznej edycji WSS przewidziano udział 22 stażystów.

Kliknij na poniższe linki i dowiedz się, jakich studentów poszukujemy

1. Departament Analiz Strategicznych (DAS)

2. Departament Bezpieczeństwa Pozamilitarnego (DBP)

3. Departament Prawno-Organizacyjny (DPO)

4. Departament Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi (DZSZ)

Podczas stażu studenci będą mieli niepowtarzalną szansę na pogłębienie swoich zainteresowań oraz zdobycie nowych doświadczeń i umiejętności w instytucji, która wykonuje zadania związane z bezpieczeństwem narodowym, bezpośrednio dla Prezydenta RP.     
 


SZCZEGÓŁY PROCESU KWALIFIKACYJNEGO


WYNIKI I ETAPU KWALIFIKACYJNEGO


KONTAKT:

  (22) 695-18-77/75

  staze@bbn.gov.pl

  • POPRZEDNIE EDYCJE WSS
    POPRZEDNIE EDYCJE WSS