Szef BBN i Tadeusz Mazowiecki spotkali się, aby rozmawiać o SPBN - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

09.03.2011

Szef BBN i Tadeusz Mazowiecki spotkali się, aby rozmawiać o SPBN

W środę, 9 marca 2011 r., szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego minister Stanisław Koziej spotkał się z byłym premierem RP Tadeuszem Mazowieckim, strategicznym doradcą Prezydenta RP. Rozmowa dotyczyła Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego prowadzonego przez BBN od grudnia ubiegłego roku.

Podczas spotkania w BBN minister Stanisław Koziej przedstawił koncepcję i stan zaawansowania prac na strategicznym przeglądem. Jego koncepcja zakłada skupienie się na czterech obszarach problemowych, do których rozwiązania powołane zostały cztery zespoły:

  • Interesów Narodowych i Celów Strategicznych, pod kierownictwem dr. Janusza Onyszkiewicza (byłego ministra obrony, obecnie doradcy szefa MON, przewodniczącego Rady Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego),
  • Oceny Środowiska Bezpieczeństwa, któremu przewodniczy dr Jerzy Maria Nowak (były ambasador Polski przy NATO, wiceprzewodniczący Rady Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego),
  • Koncepcji Działania, kierowanego przez Pawła Świebodę (prezesa Fundacji demosEuropa – Centrum Strategii Europejskiej),
  • Systemu Bezpieczeństwa Narodowego, którego szefem jest dr Andrzej Karkoszka (były wiceminister obrony).

W tej chwili trwają zaawansowane prace nad analizą oraz definiowaniem interesów narodowych i celów strategicznych w dziedzinie bezpieczeństwa. W przyszłym miesiącu, podczas konferencji plenarnej, przedstawione zostaną rezultaty prac zespołu, które następnie będą omówione podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

Celem Przeglądu jest całościowa ocena stanu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej i sformułowanie wniosków dotyczących strategicznych celów i sposobów działania państwa w dziedzinie bezpieczeństwa (strategia operacyjna) oraz przygotowania systemu bezpieczeństwa narodowego (strategia preparacyjna).

Przegląd prowadzi Komisja Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego. Przewodniczącym Komisji jest Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. W skład Komisji wchodzą wymienione wyżej Zespoły Problemowe, Zespół Doradczo-Konsultacyjny oraz Sztab.

Wyniki prac nad Przeglądem zostaną przedstawione w formie Raportu Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego, który będzie zawierał wyniki analiz i rekomendacje w zakresie bezpieczeństwa narodowego RP. Na podstawie tego Raportu sporządzona zostanie Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego – pionierski tego typu dokument w warunkach Polski. Będzie on podstawą publicznej debaty na temat przyszłości bezpieczeństwa państwa.
 

Dowiedz się więcej o Strategicznym Przeglądzie Bezpieczeństwa Narodowego