I konferencja plenarna Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

15.04.2011

I konferencja plenarna Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego

W piątek, 15 kwietnia br. w Belwederze, z udziałem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, odbyła się I konferencja plenarna Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego (SPBN). W czasie konferencji dyskutowane były założenia i główne tezy pierwszego etapu prac Zespołu Interesów Narodowych i Celów Strategicznych, działającego pod przewodnictwem dr. Janusza Onyszkiewicza.

Ich przewodnie wątki obejmowały problematykę związaną z tożsamością narodową, potencjałem społeczno-gospodarczym i obronno-ochronnym Polski oraz katalogiem interesów narodowych i celów strategicznych w dziedzinie bezpieczeństwa.

Otwierając konferencję Prezydent RP wskazał na konieczność wypracowania właściwego katalogu interesów narodowych i celów strategicznych, bowiem będzie on podstawą pracy dla pozostałych Zespołów Problemowych.

- Na czym polega istota tego zamysłu? Wielu z nas było praktykami i wiedziało, że często trzeba było rozstrzygać wiele kwestii, zamiast do strategii, sięgając do pewnej intuicji, politycznej czy innej. Czasami była to konieczność, ale według mnie słabością polskiego życia politycznego i polskiego systemu decyzji było to, że wiele rzeczy nie wynikało z pewnego głębokiego przemyślenia i przyjęcia strategicznego zamysłu - powiedział Bronisław Komorowski.

- Prezydent powinien - w moim przekonaniu - wyznaczać strategiczne kierunki rozwoju państwa polskiego w tych obszarach, za które ponosi odpowiedzialność, i może być po prostu pożyteczny - ocenił Bronisław Komorowski.

Zaznaczył, że "przegląd nie będzie się odbywał w próżni". Przypomniał, że od jesieni ubiegłego roku NATO ma nową koncepcję strategiczną, Unia Europejska wspólnie z sojuszem podejmuje działania w reakcji na kryzys libijski, a polski rząd przygotowuje się do przewodnictwa Polski w UE, zaliczając do priorytetów pogłębienie współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa i SPBN uwzględni wszystkie te czynniki.

"Odnotowuję również wczorajszą informację o zakończeniu w MON Strategicznego Przeglądu Obronnego. Oczekuję jego szczegółowych i konkretnych ustaleń. Wierzę, że będą pomocne w definiowaniu strategicznego kierunku wieloletniego rozwoju sił zbrojnych, ale także w zdefiniowaniu problemów bezpieczeństwa narodowego" - powiedział prezydent.

Dodał, że liczy, iż MON ze swoim Strategicznym Przeglądem Obronnym włączy się do prac nad Strategicznym Przeglądem Bezpieczeństwa Narodowego. Poinformował, że w najbliższych tygodniach oczekuje od resortu obrony propozycji dotyczących wieloletniego rozwoju sił zbrojnych.

Piątkowe posiedzenie komisji SPBN Prezydent określił jako "próbę odpowiedzi na pytanie, czym charakteryzuje się Polska jako podmiot bezpieczeństwa, jakim dysponuje potencjałem oraz jakie ma interesy narodowe i jakie wynikają z nich cele strategiczne w dziedzinie bezpieczeństwa".

Za trafne uznał uwzględnienie wpływu doświadczeń historycznych na formułowanie interesów narodowych. "Na przestrzeni wieków zarówno interesy narodowe, jak i cele strategiczne podlegały zmianom. To powinno dodawać nam otuchy w myśleniu w sposób zupełnie nowatorski, nie schematyczny, nie tylko uwikłany w proste doświadczenia historyczne" - podkreślił.

Prezydent RP wręczył także akty powołania nowym członkom Komisji SPBN:

  • Tadeuszowi Mazowieckiemu
  • Antoniemu Podolskiemu
  • Mariuszowi Witczakowi
  • Romanowi Polko
  • Justynie Zając

W czasie dyskusji uczestnicy konferencji planarnej zwrócili szczególną uwagę na definicję bezpieczeństwa, klasyfikację zagrożeń, sposób podejścia do budowy międzynarodowej pozycji Polski oraz zakres problematyki, która powinna znaleźć się w raporcie końcowym SPBN.

W konferencji, oprócz członków Komisji SPBN, uczestniczyli także: doradcy Prezydenta RP, przedstawiciele rządu oraz zaproszeni niezależni eksperci w dziedzinie bezpieczeństwa.

Bezpośrednio po zakończeniu dyskusji odbyła się konferencja prasowa szefa BBN ministra Stanisława Kozieja, w której uczestniczył przewodniczący Zespołu Interesów Narodowych i Celów Strategicznych dr Janusz Onyszkiewicz oraz jego zastępca prof. dr hab. Stanisław Zajas.

W czerwcu planowana jest kolejna konferencja plenarna poświęcona ocenie i prognozie kształtowania się strategicznych warunków bezpieczeństwa Polski w perspektywie 20 lat.

Dowiedz się więcej nt. SPBN