Szef BBN o stanowisku Prezydenta RP ws. ustawy o utworzeniu Akademii Lotniczej - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

11.05.2011

Szef BBN o stanowisku Prezydenta RP ws. ustawy o utworzeniu Akademii Lotniczej

W środę, 11 maja br. w Sejmie RP odbyło się wspólne posiedzenie Sejmowych Komisji: Obrony Narodowej oraz Edukacji, Nauki i Młodzieży. Jednym z punktów posiedzenia było rozpatrzenie wniosku Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego o ponowne rozpatrzenie przez Sejm ustawy z 25 lutego 2011 r. o utworzeniu Akademii Lotniczej w Dęblinie. Stanowisko Prezydenta RP przedstawił szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego minister Stanisław Koziej.

W posiedzeniu komisji uczestniczyli także sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. Maria Elżbieta Orłowska oraz sekretarz stanu do spraw społecznych i profesjonalizacji w Ministerstwie Obrony Narodowej Czesław Piątas.

W swoim wystąpieniu minister Stanisław Koziej zwrócił szczególną uwagę na potrzebę systemowej konsolidacji całego szkolnictwa wojskowego, które obecnie jest zbytnio rozproszone, a studenci wojskowi stanowią w nim zaledwie 10 proc. wszystkich studiujących. Potencjał dydaktyczny szkolnictwa wojskowego jest jedynie w ok. 25 proc. wykorzystywany bezpośrednio na potrzeby Sił Zbrojnych. Szef BBN zaznaczył, że tworzenie kolejnej akademii utrwali ten niekorzystny stan i będzie działaniem antykonsolidacyjnym.

Szef BBN wyraził zrozumienie dla interesów lokalnych przemawiających za powołaniem Akademii Lotniczej, jednak wskazał, że z punktu widzenia potrzeb Sił Zbrojnych, czy wręcz narodowych interesów bezpieczeństwa takie działanie będzie w efekcie szkodziło jakości przygotowania kadr oficerskich w wyniku marginalizacji zainteresowania uczelni problematyką szkolenia stricte wojskowego. Zaznaczył, że o wiele bardziej pożądane byłyby zabiegi o stworzenie na bazie Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie międzynarodowego centrum szkolenia lotniczego, niż powstanie kolejnej lokalnej uczelni o statusie akademii.

Przedstawiając stanowisko Prezydenta RP minister Stanisław Koziej przywołał przykłady innych państw europejskich, porównując wielkość ich sił zbrojnych z liczbą uczelni wojskowych.

Wartym odnotowania jest przedstawione w dyskusji stanowisko Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego podzielające podnoszoną przez szefa BBN potrzebę spojrzenia całościowego na stan szkolnictwa wojskowego i zaproponowanie jego rzeczywistej konsolidacji. Przedstawiciel Ministerstwa Obrony Narodowej poparł natomiast rozwiązania zawarte w ustawie.

W przyjętym w głosowaniu stanowisku połączone Komisje zdecydowały o rekomendowaniu Sejmowi RP ponownego przegłosowania ustawy o utworzeniu Akademii Lotniczej w Dęblinie.
 

Przeczytaj wystąpienie Szefa BBN

 

Przeczytaj także: