Otwarcie wystawy "Katyń - Pamieć Narodu Polskiego..." - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

25.05.2011

Otwarcie wystawy "Katyń - Pamieć Narodu Polskiego..."

W środę 25 maja br. w gmachu Senatu RP została otwarta wystawa zatytułowana "Katyń - Pamięć Narodu Polskiego. Losy ofiar z Zaolzia". W uroczystości wziął udział szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego minister Stanisław Koziej.

Wystawa, objęta Patronatem Honorowym Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Bogdana Borusewicza, została zorganizowana z inicjatywy ambasadora Republiki Czeskiej Jana Sechtera we współpracy ze Stowarzyszeniem Rodzina Katyńska w Republice Czeskiej, Kongresem Polaków w Republice Czeskiej oraz Śląskim Krajowym Muzeum w Opawie.

W ramach uroczystości upamiętniających zbrodnię katyńską w Domu Spotklań z Historią w Warszawie zorganizowany został również pokaz filmu pt. "Zbrodnia imieniem Katyń" wyprodukowanego przez Czeską Telewizję Ostrawa oraz prezentacja ksiażki prof. Mecislava Boraka pt. "Ofiary Zbrodni Katyńskiej z obszaru byłej Czechosłowacji".